+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Tüketici Hakları Forumunda Doğal gaz ünitesinin özelleştirilmesi Ankaralıyı zarara uğratacak Konusunu Okuyorsunuz..
 1. DereeN
  Devamlı Üye

  Doğal gaz ünitesinin özelleştirilmesi Ankaralıyı zarara uğratacak
  Doğal Gaz Ünitesinin Özelleştirilmesi Ankaralıyı Zarara Uğratacak!

  Bilindiği gibi, 5669 nolu Doğal Gaz Piyasası Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa ile EGO’nun doğal gaz birimi özelleştirmeye hazır hale getirilmek üzere Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ‘ye devredilmişti
  Özelleştirmeyi cazip hale getirebilmek için de kişiye ve kuruma özel ayrıcalık yapılarak EGO’nun BOTAŞ’a olan 300 milyon dolarlık faiz borcu silinmişti.
  Yani, burada tüketici ve kamu yararı değil, özel kişilerin yararı düşünülmüştür. Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ‘nin elindeki hisselerin yüzde yüzü ( %100) 14 Mart 2008 günü ihaleye çıkartılarak özelleştirilecektir.
  Özelleştirmeyi cazip hale getirebilmek için yasayla getirilen en önemli ayrıcalık ise 10 yıl boyunca tüketicilere yansıtılacak olan Birim Hizmet ve Amortisman Bedelinin 5,555 cent/m3 karşılığı YTL olarak uygulanacak olmasıdır.
  Oysa, bir çok dağıtım şirketinin tüketicilere yansıttığı Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli 1 cent/ m3 ve daha altındadır.
  Şu anda Ankaralı tüketiciler Türkiye’nin en yüksek Birim Hizmet ve Amortisman Bedelini ödemektedir. Yani, Ankaralı tüketiciler 1 m3 doğal gaza 4,5 cent yani 5.625 Ykrş daha fazla bedel ödüyorlar.
  Ankara’da 1 yıl içerisinde ortalama 2 milyar m3 dolayında doğalgaz tüketilmektedir.
  On yıl boyunca doğal gaz tüketiminde bir artış olmayacağını dikkate alsak bile, her yıl Ankaralı tüketiciler 112,5 milyon YTL fazladan ödeme yapacaktır. On yıl boyunca Ankaralı tüketicilerin fazladan yapacağı birim hizmet ve amortisman bedelinin toplamı 1 milyar 125 milyon YTL olacaktır.
  Hükümete ve Ankara Büyükşehir Belediyesine soruyoruz: Tüketicileri zarara sokmaya ve mağdur etmeye ne hakkınız var, hiç vicdanınız sızlamayacak mı ?
  İş bununla da bitmiyor. Yıllarca EGO, haksız yere binlerce tüketiciden 177 ABD doları bağlantı bedeli almıştır.
  EPDK, ( K ) faktörünü hatalı uygulayan, ESGAZ’ın tüketiciden haksız yere fazladan tahsil ettiği 10 milyon doların, faturaları üzerinden tüketiciye iadesine karar verdi. Oysa, aynı EPDK, EGO’nun yaptığı haksız tahsilatın tüketiciye iadesi için bir karar almadı.
  Sayın Melih GÖKÇEK’e sesleniyoruz: Haksız yere aldığınız bu paraları bugüne kadar tüketicilere niçin iade etmediniz ? Özelleştirmeden elde edeceğiniz gelirle haksız yere tüketicilerden aldığınız bağlantı bedellerini iade edecek misiniz ?

  Turhan ÇAKAR
  Genel Başkan 2. Mine
  Devamlı Üye

  Doğalgaz
  Fosil yakıtlar grubundan hidrokarbon esaslı doğalgaz, yer altında gözenekli kayaların boşluklarına sıkışmış olarak yada petrol yataklarının üzerinde gaz halinde büyük hacimler şeklinde bulunur. Doğalgaz; %95 metan, az miktarda da etan, propan atom, bütan ve karbondioksitten oluşan renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır. Doğalgaz kokusuz olduğundan kaçakların farkedilebilmesi için özel olarak kokulandırılır. Bu amaçla THT(tetra hidro teofen) ve / veya TBM(tersiyer bütil merkaptan)kullanılır. Karışımın içinde %95 yada daha yüksek bulunan metan gazının özelliği kimyasal yapısı en basit ve karbon içeriği en düşük olan hidrokarbon gazı olmasıdır. Metan molekülü 1 karbon 4 hidrojen atomundan oluşur. Kimyasal yapısının basit olması nedeniyle yanma işlemi kolaydır ve tam yanma gerçekleşir. Dolaysıyla; duman, is,kurum,ve kül oluşturmaz. Yanması en kolay ayarlanabilen ve yanma verimliliği en yüksek olan yakıttır. Bu özelliği kullanım kolaylığı ve ekonomisi sağlar. Karbon içeriğinin düşük olması nedeniyle atmosferde sera etkisi oluşturan ve insan sağlığı bakımından zehirleyici olan karbondioksit gazı emisyonu, katı yakıtlara göre 1/3 ve sıvı yakıtlara göre ½ oranındadır.

  Dünya da doğalgaz
  Çeşitli kimyasal ürünlerin başlıca hammaddesi olan doğalgaz dünya enerji tüketiminin önemli bölümünü karşılamaktadır.Doğalgazın geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Tarihsel kaynaklar doğalgazın ilk kez M.Ö. 900 lerde Çin de kullanıldığını göstermektedir. Taşınması, işlenmesi ve stoklanması kolay olan doğalgaz yaygın kullanımı ise 1790’da Ingiltere de başladı. Boru hattı taşımacılığıyla birlikte 1920 lerde artan doğalgaz kullanımı 2. Dünya savaşından sonra daha da gelişti. Doğalgaz enerji üretim sektöründe ilk kez Amerika da kullanılmaya başladı. 1950li yıllarda doğalgazı dünyada enerji tüketimindeki oranı %10u geçmiyordu. Günümüzde ise enerji tüketiminin %24ü doğalgazla karşılanmaktadır. Dünyada bilinen doğalgaz rezervlerinin yaklaşık 70 yıllık ömrü oluduğu tahmin edilmektedir. Bilinen doğalgaz rezervleri petrol rezervlerine eş değerdir .

  Türkiye'de Doğalgaz
  Türkiye’de doğalgazın varlığı 1970 yılında Kırklareli Kurumlar bölgesinde tespit edilerek, 1976 yılında Pınarhisar Çimento Fabrikası’nda kullanılmaya başlandı.1975 yılında Mardin Çamurlu sahasında bulunan doğalgaz, 1982 yılında Mardin Çimento Fabrikası’na verildi.Kaynaklardaki rezervlerin sınırlı olması tüketimin genişlemesini önledi.

  Doğalgazın sanayi ve şehir şebekelerinde kullanımı çalışmalarına, 84/8806 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 1984 yılında SSCB ile imzalanan doğalgaz sevkiyatı anlaşmasının ardından başlandı. Doğalgaz şehiriçi evsel ve ticari olarak ilk kez 1988’de Ankara’da kullanıldı. 1992 yılında Istanbul’da, Bursa’da, Eskişehir’de, Izmit’te doğalgaz pazarı genişledi.

  Türkiye’de tüketime sunulan yıllık doğalgaz miktarı, imzalanan anlaşmalarla 2005 yılında 40 milyar m³; 2010 yılında 55 milyar m³ mertebesine ulaşması beklenmektedir. Özellikle evsel kullanımda doğalgazın kesilmesi riski yoktur. Gazın büyük bir kısmı sanayide kullanılmaktadır ve gaz dağıtım firmaları sanayideki aboneleri ile özel bir sözleşme yaparak olası bir gaz arzı sıkıntısında sanayiye verdiği gaz miktarını azaltıp bunu konutlara vermektedir. Böyle bir durum, bugün için çok az bir ihtimaldir,çünkü ülkemizde gaz arzı talepten fazladır.

  Türkiye’de de sınırlı bir miktarda doğalgaz çıkmakta ve kullanıma sunulmaktadır. Türkiye doğal gazı esas olarak Rusya ve Iran’dan boru hatlarıyla,Cezayir ve Nijerya’dan sıvılaştırılmış (LNG)olarak deniz yoluyla satın almaktadır. Ayrıca Azerbaycan ve Türkmenistan ile doğalgaz temini için anlaşmalar yapmıştır.

  Türkiye,enerji uzmanları tarafından dünyanın en hızlı gelişen on pazarından biri olarak gösterilmektedir. Ekonomik büyüme ve sınırlı doğal kaynaklar,ülkemizin enerji ithali gereksimini arttırmaktadır. Türkiye stratejik konumu gereği Ortadoğu ve Hazar Denizi doğalgaz üretim alanları ile Avrupa tüketim pazarı arasında köprüdür.
+ Yorum Gönder