+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Tüketici Hakları Forumunda Emekli Maaşları Açlık Sınırı Altında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. DereeN
  Devamlı Üye

  Emekli Maaşları Açlık Sınırı Altında
  Emekli Maaşları Açlık Sınırı Altında

  Bugün Türkiye’de 3.561.000 dolayında işçi emeklisi, 1.216.000 dolayında ölen işçilerin yakını dul-yetim, bir milyon yüzyetmişdokuzbin (1.179.000) dolayında memur emeklisi, 518.000 ölen memur yakını dul-yetim, 1.792.000 dolayında ise Bağkur emeklisi bulunmaktadır.
  Türk-İş’in yaptığı araştırmada, ülkemizde 4 kişilik bir ailenin mutfak gideri ve aynı zamanda açlık sınırı 2007 yılı ortalamasının 642,10 YTL, 2008 yılı Haziran ayında bu sınırın 710,82 YTL olduğu belirlendi. Aynı araştırmada yoksulluk sınırının 2007 yılı ortalamasının 2091,52 YTL, 2008 yılı Haziran ayındaki yoksulluk sınırının ise 2315,37 YTL olduğu saptanmıştır.
  Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2007 yılına ilişkin Türkiye ortalama gıda fiyatları ve 2008 yılı Haziran ayına ilişkin ortalama gıda fiyatlarını 2007 yılı ortalama emekli maaşları ile karşılaştırdık. Aşağıda tablolar şeklinde ortaya konulan bu karşılaştırmada emeklinin büyük bir çoğunluğunun açlık sınırının altında olduğu ve alım güçlerinin 2007 yılına göre düştüğü görülmektedir.

  EMEKLİLERİN YILLIK ORTALAMA MAAŞ TUTARLARI
  Memur emeklilerinin yıllık ortalama maaş tutarları çizelgesi
  Derece Yıl Ortalama Maaş (YTL)
  5 2007 600,14
  5 2008 637,82
  6 2007 578,70
  6 2008 613,65
  7 2007 591,39
  7 2008 625,34
  Yukarıda tabloda görüleceği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından aldığımız bilgilere uygun olarak yalnızca 5. , 6. ve 7. dereceden maaş alan emekli memurların 2007 ve 2008 yıllarındaki ortalama maaşları örnek olarak verilmiştir. Bugün ülkemizde 1.dereceden 14. dereceye kadar maaş alan emekli memur bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından aldığımız bilgilere göre 1.697.000 dolayındaki memur emeklisi ile ölen memur yakını dul-yetimlerin yarıdan çoğu açlık sınırının altında maaş aldığı görülmektedir.
  İşçi emeklilerinin ortalama maaşları Temmuz 2008 zammıyla 585YTL dolayında olmuştur. Ölen işçi yakını olan dul ve yetimlerin ortalama aylıkları ise 400-450YTL dolayındadır. İşçi emeklilerinin %85’den fazlası ile ölen işçilerin yakını olan dul ve yetimlerin hemen tamamı (1.216.000) açlık sınırının altında maaş almaktadır.
  Bağkur emeklilerinin % 90’ı dolayında kesimi ise 550 YTL dolayında , yani açlık sınırının altında maaş almaktadır. Ancak, Bağkur emeklilerinin belli bir kesiminin yalnızca emekli maaşı ile geçinmediğini düşünebiliriz.

  EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜ DE DÜŞTÜ
  Aşağıda örnek olması açısından, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2007 yılı ve 2008 yılı Haziran ayı ortalaması olan gıda fiyat listesi bulunmaktadır. Bu listeye göre 5. dereceden emekli bir memurun 2007 yılı maaş ortalaması ve 2008 yılı Haziran maaşı ile alabileceği gıda maddeleri miktarının karşılaştırması ve alım gücündeki değişim tablosu aşağıda görülmektedir.

  GIDA MADDELERİNİN
  ORTALAMA FİYAT ÇİZELGESİ
  (TÜRKİYE ORTALAMASI –TÜİK)
  Ürün Adı 2007 Yılı Ortalaması (YTL/KG) 2008 Haziran Ayı Ortalaması
  Ekmek 1,55 2,1307
  Buğday unu 1,27 1,6072
  Pirinç 3,13 5,146
  Makarna 1,46 2,0197
  Bulgur 1,50 2,5027
  Kuru Fasulye3,35 5,0244
  Nohut (Kuru)2,94 3,5433
  Mercimek(Kuru)2,03 4,3173
  Ayçiçek Yağı3,48 6,1139
  Zeytinyağı 9,85 10,6787
  Zeytin (Siyah)7,95 8,5636
  Toz Şeker 2,07 2,3557
  Kesme şeker2,38 2,6691
  Süt 1,71 1,7052
  Yoğurt 2,61 2,8864
  Beyaz peynir9,46 10,8333
  Tavuk eti 4,34 4,2617
  Dana eti 13,81 15,3999
  Çay 9,65 10,628
  Taze Fasulye1,54 1,7909
  Karpuz 0,17 0,4269
  Taze şeftali 0,72 1,9333
  Taze limon 2,00 3,9491
  Taze kayısı 0,35 1,9124
  Patates 0,75 0,936

  5. DERECEDEN EMEKLİ BİR MEMURUN ORTALAMA NET MAAŞI İLE ALINABİLECEK GIDA MADDELERİ MİKTARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE ALIM GÜCÜNDEKİ DEĞİŞİM
  Ürün Adı 2007 Yılı 2008 Yılı Alım Gücündeki Değişim Oranı
  Ekmek 387 299 - % 23
  Buğday unu 473 397 - % 18
  Pirinç 192 124 - % 35
  Makarna 411 316 - % 23
  Bulgur 400 255 - % 36
  Kuru Fasulye179 127 - % 29
  Nohut (Kuru)204 180 - % 12
  Mercimek(Kuru)296 148 - % 50
  Ayçiçek Yağı173 104 - % 40
  Zeytinyağı 61 60 - % 1,6
  Zeytin (Siyah)76 75 - % 1,3
  Toz Şeker 290 271 - % 7
  Kesme şeker252 239 - % 5
  Süt 351 374 + % 7
  Yoğurt 230 221 - % 4
  Beyaz peynir63 59 - % 6
  Tavuk eti 138 150 + % 9
  Dana eti 44 41 - % 7
  Çay 62 60 - % 3
  Taze Fasulye390 356 - % 9
  Karpuz 3530 1494 - % 58
  Taze şeftali 834 330 - % 60
  Taze limon 300 162 - % 46
  Taze kayısı 1715 334 - % 81
  Patates 800 681 - % 15

  Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi 5. dereceden emekli bir memur, 2007 yılına göre, 2008 Haziran ayında gıda maddelerinin büyük bir çoğunluğunda % 3 ile % 81 arasında alım gücünü kaybetmiştir. Yani, açlık sınırında yaşarken , alım gücü daha da düşmüştür. Bu durum , memur emeklilerinin yarıdan çoğunun, işçi emeklilerinin %85’den fazlasının, ölen işçi yakını dul ve yetimlerin hemen tamamının, Bağkur emeklilerinin %90 dolayında kesiminin açlık sınırının altında yaşarken aynı zamanda alım güçlerinin düştüğünü de göstermektedir. 2. Muhammed gunduz1
  Devamlı Üye

  emekli maaşları herkese yetmiyor örneğin dört çocuğu olan bir kişiye hiç yetmez çünkü ancak karınları doyar e kirayı verirler ama diğer masraflar için para kalmaz.
+ Yorum Gönder