+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve Türk Dili ve Kullanımı Forumunda ADIL ile ilgili Vikipedi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  ADIL ile ilgili Vikipedi
  Adıllar Hakkında Bilgi

  Ad olmamasına karşın, kişi, özlük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan (ad yerine kullanılan) sözcük. Zamir sözcüğüyle eş anlamlıdır.

  Örnek:
  ben, sen, o, biz, siz, onlar, kendim, kendileri, bu, şu, o … vb.

  Örnek:
  “Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Bazıları bahçeyle ilgilenmek, güzel çiçekler yetiştirmek ister, bazıları da adam yetiştirmekten hoşlanır.”
  Atatürk

  Adıllar dört türe ayrılır. Bunlar; kişi adılları, işaret adılları, belgisiz adıllar, soru adıllarıdır. Türkçede adıl işlevi gören ekler de vardır.

  Örnek: Benim kitaplarım çok yeni, seninkiler eski
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Zamir (Adıl) Nedir

  İsim olmadıkları halde isim gibi kullanılan bu sözcüklere zamir diyoruz. Cümle içinde zamirin karşıladığı isim ya da söz öbeği bilinmiyorsa, cümle belirsiz bir anlam taşır.
 3. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Zamir Vikipedi, özgür ansiklopedi

  Örnekler
  Bu evi ben boyadım.
  Bu benim kardeşim.
  Bu resmi kendin mi çizdin?
  Kim geldi?
  Herkes bahçede toplandı.
  Şu annemin, öteki babamın arabası.
  Evdekilere haber vereyim.

  Zamir veya adıl, cümlede varlıkların adları yerine kullanılabilen ve adların yerine getirdiği tüm işlevleri yerine getirebilen isim soylu kelime. Ben, sen, o, biz, siz, onlar; kendim, kendin, kendi, kendimiz, kendiniz, kendileri; bu, şu, o; kim, ne; biri kelimeleri zamirlere örnek gösterilebilir.
  Türkçede herhangi bir sözcüğü zamir olarak etiketlemek hatalı olur zira pek çok isim soylu sözcük gibi zamirler de cümlede farklı görevlerde kullanılabilirler:
  Şunu da satın alayım. (zamir)
  Şu ceket de hoşuma gitti. (sıfat)

+ Yorum Gönder