+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve Türk Dili ve Kullanımı Forumunda Edeb-İ Kelâm hakkında açıklama Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Edeb-İ Kelâm hakkında açıklama
  Edeb-İ Kelâm Ne Demektir

  Acı, hoş olmayan, ayıp, çirkin, kaba veya uğursuz sayılan şeyleri kendi adlarını söylemeden başka sözle ifade etmek. Buna asâlet ve mümtaziyet adları da verilir. Edeb-i Kelâm, bir düşünceyi, bir olayı incelik, asâlet ve nezaketle ifade etmek için anlam, kendine ait olmayan kelimeyle karşılanır. Genellikle şu üç durumda bu yola başvurulur:
  1. Sözü kabalıktan kurtarmak için.
  Ölen birisi hakkında "ölüm" yerine "Rahmet-i Ralman’a kavuştu", "sizlere ömür", işi elinden alındığını bildirmek üzere "Affedildiniz" denmesi gibi.
  2. Ta’zim veya ifadeyi süslemek için. Şeyh Galib’in aşağıdaki iki beyitten ilki ta’zim, ikincisi tezyine (süslemeye) örnektir:

  Bir şeb ki Sarâ-yı Ümmehânî
  Olmuşdu o mâhın âsumânî
  Giydikleri âftâb-ı temmûz
  İçtikleri şûle-i cihan-sûz

  3. İfadeyi fesahat yönünden bozacak ses, kelime ve terkiplerin tekrarından kaçınmak için.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Edeb-İ Kelâm ; gerek sözlü ifadelerde, gerekse yazılı; sözü kendi haline bırakmayıp ölçülendirmek, terbiye etmek gerekir efendim….her meclisde, kullanılacak olan sözün ve ifadenin nezih olması, asil olması elbette ki bir edeb ve ahlâk ilkesidir…
+ Yorum Gönder