+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve Türk Dili ve Kullanımı Forumunda Sertleşme Benzeşme Ünsüz Benzeşmesı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Sertleşme Benzeşme Ünsüz Benzeşmesı
  Sertleşme Benzeşme Ünsüz Benzeşmesı

  Sert ünsüzlerin “f,s,t,k,ç,ş,h,p” biriyle biten sözcüklere “c,d,g” yumuşak ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek getirildiğinde, bu eklerin başındaki C, Ç 'ye; D,T'ye; G,K' ye dönüşür.

  Ünsüz sertleşmesi kuralına aykırı yazımlar yazım yanlışı yaratır.


  Örnek:

  Giriş-gen girişken

  Dost-dur dosttur

  Arap-ca Arapça  -Ünsüz sertleşmesi, özel adlara ve sayılara getirilen eklere de uygulanır.


  Örnek:

  Yanlış Değişim Doğru


  Sinop'da "d","t" 'ye Sinop'ta

  Mehmet-cik "c","ç" 'ye Mehmetçik

  1970 'den "d","t" 'ye 1970'ten

  1923 'de "d","t" 'ye 1923 'te


  Örnek :

  Beklediğimiz otobüs Ulus'dan kalkıp, Kızılay'dan geçecek.

  Bu saatte oraya çoktan varmışdır.

  -Sözcük biçiminde olan de / da bağlacı, ünsüz sertleşmesi kuralından (bilgi yelpazesi.net) etkilenerek, te / ta biçiminde yazılmaz.

  Örnek:

  Yanlış Doğru

  Hiç te hiç de

  Olup ta olup da

  -Ünsüzlerin benzeşmesi kuralına aykırı olan bazı ekler vardır.


  Örnek:

  Yanlış Doğru


  Üç – ken üç - gen

  Çocuk – çağız çocuk - cağız
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Ünsüz Sertleşmesi

  Ünsüz sertleşmesi
  Türkçedeki ses olaylarından biridir. Bu kurala göre sert ünsüzle biten kelimeler b, c, d, g ünsüzleriyle başlayan bir ek aldığında, ekin bu ilk ünsüzü sertleşerek p, ç, t, k ünsüzlerinden birine dönüşür:
  dolap+da > dolapta, aç+dı > açtı, kitap+cı > kitapçı, bit+gin > bitkin, 15+de > 15'te, Türk+ce > Türkçe

  Türkçede ünsüzler (sessiz harfler) sert ve yumuşak olmak üzere iki gruba ayrılır. Sert ünsüzler ç, f, h, k, p, s, ş ve t'dir. Bu harf grubunu öğrencilerin ezberlemesini kolaylaştırmak için "f ı s t ı k ç ı ş a h a p" ifadesi üretilmiştir. Bu kelime grubundaki ünsüz harflerin tamamı serttir. Bunun dışında kalanlar ise yumuşak ünsüzlerdir.

  Sert ünsüzler ç, f, h, k, s, ş, t, p
  Yumuşak ünsüzler b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z  Bağlaç olan "de" ve "da" ayrı yazıldığı için yazımda ünsüz sertleşmesi kuralına uymaz. Ancak kurala uymuş gibi telaffuz edilebilir:
  Bahçeden meyve-sebzenin yanı sıra annem için çiçek de topladım.

 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  ses olaylarından biridir. b, c,d, g nin kelime içinde sertleşerek p,ç, t, k ya dönüşmesine ünsüz benzeşmesi yada sertleşmesi denir. örnek;kitapçı kitabcı
+ Yorum Gönder