+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve Türk Dili ve Kullanımı Forumunda Vurgu Özellikleri Vurgu Çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Vurgu Özellikleri Vurgu Çeşitleri
  Vurgu Özellikleri Vurgu Çeşitleri

  Bir sözcük p,ç,t,k sert ünsüzlerinden biriyle biterken, bu sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde, sert ünsüzler yumuşayarak; p,b 'ye - ç,c 'ye - k,ğ 'ye - t,d 'ye dönüşür.

  pçtk => bcdğ

  Örnek:

  Balık balığın

  Kitap kitaba

  Ağaç ağacı

  Kağıt kağıdı

  Ünsüz Yumuşaması İle İlgili Kurallar:

  -Kimi Türkçe ve Türkçe'ye girmiş sözcüklerde yumuşama görülmez.


  Örnek:
  Konut konutun (Türkçe)

  hilafet hilafeti (Yabancı)


  Taşıt taşıta (Türkçe)

  barikat barikatın (Yabancı)


  -Tek heceli sözcüklerde de genellikle yumuşama olmaz.


  Örnek:
  Saç saçım

  Kaç kaça


  -Özel adların sonuna gelen p,ç,t,k set ünsüzleri yalnızca (bilgi yelpazesi.net) okunurken yumuşatılır. Bu yumuşama yazımda gösterilmez.


  Örnek:

  Okunuş Yazılış

  Ayvalığ'a Ayvalık'a

  Ahmed'in Ahmet'in


  Yumuşamanın olmadığı durumlar:

  1. Özel adlara gelen eklerin yazılışlarında olmaz:

  Örnek:

  Ahmet-i > Ahmet’i

  Gemlik-e > Gemlik’e

  2.Yabancı asıllılarda olmaz:

  örnek:

  millet-e > millete

  tazyik-e > tazyike

  hukuk-u > hukuku

  sürat-i > sürati

  kaset-i > kaseti
  3.Tek heceli sözcüklerde genelde olmaz:

  örnek:
  at-a > a

  ok-u > oku

  ip-e > ipe

  suç-u > suçu

  iç-e > içe vb.

  Tek hecelilerde olanlar:

  Örn:cep-i>cebi çok-u>çoğu taç-ı>tacı kap-ı>kabı yurt-u>yurdu
 2. Elif
  Devamlı Üye

  Vurgu Çeşitleri :
  1)Sözcük Vurgusu (sözcük vurgusu genelde hece sonunda bulunur).
  2)Öbek Vurgusu (sözcüklerde daha baskın olan vurgu türüdür).
  3)Cümle Vurgusu(normal koşullarda yüklem üzerindedir.)
  4)Ünlem Vurgusu(heyecanı ifade eden vurgulardır)
  5)Uyum Vurgusu(tiyatrolarda oynanan vurgulardır.)
 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  türkçede sert ünsüzle p, ç,t,k ile biten bir ünsüzden sonra ünlü ile başlayan bir harf aldığında bunlar yumuşayarak b,c,d,g ye dönüşür. vurgu çeşitleri beşe ayrılır. bunlar:cümle vurgusu, öbek vurgusu, sözcuk vurgusu, ünlem vurgusu, , uyum vurgusu.
+ Yorum Gönder


vurgu çeşitleri ve örnekleri,  vurgu çeşitleri