+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve Türk Dili ve Kullanımı Forumunda Betimleme Betimleyici Anlatım Özellikleri, Çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Betimleme Betimleyici Anlatım Özellikleri, Çeşitleri
  Betimleme Betimleyici Anlatım Özellikleri Çeşitleri

  Varlıkların kendilerine özgü ayırıcı niteliklerini, bu niteliklerin duyu organlarımız üzerindeki etki ve izlenimlerini görünür kılmaya, onları sözcükler aracılığıyla resimlendirmeye betimleme denir.

  Bir anlatımın betimlemelere dayandırılması ve betimlemenin amaç olarak kullanılması ile oluşturulan anlatım biçimine betimleyici anlatım denir.

  Betimlemede, görme, işitme, tatma, dokunma ve koklama duyularına yönelik bir anlatım vardır. Herhangi bir varlığın, nesnenin, olayın veya çevrenin, duyu organlarımız üzerinde bıraktığı izlenimler belirli bir plana göre okura aktarılır.

  Yazıyla resim yapmak, okunanın akılda canlanmasını sağlamak için yapılır.

  Betimleyici anlatım biçimi, amacına göre iki çeşittir:


  Açıklayıcı Betimleme:

  Bu tür betimlemelerde amaç bilgi vermektir. Betimlenen varlık yada nesne tanıtıcı ve ayırıcı özellikleriyle nesnel bir tutumla okura aktarılır.

  Sanatsal Betimleme:

  Bu betimlemede temel amaç, izlenim kazandırmaktır. Anlatımda, genel ayrıntılardan, ayırıcı ayrıntılara doğru gidilir. Kısaca gözlemlenen varlık ya da nesnenin anlatıcı üzerinde bıraktığı etki yansıtılır.

  Örnek:

  Burada müthiş karasinek vardı. Hele kebapçının bulunduğu yerde Bir dükkanda ve etrafında bu kadar sinek olmasının bir hikmeti vardır, elbette
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Betimleyici Anlatım

  1. Betimleme Nedir?
  Varlıkların en belirgin özelliklerini tanıtmaya "betimleme" denir. Betimleme, varlıkların tüm özelliklerini gözler önüne serer Betimleme, çok kullanılan bir anlatım biçimidir, insanları, varlıkları, olayları, olayların geçtiği yerleri anlatırken zorunlu olarak betimlemeden yararlanırız, iyi betimleme yapmak için iyi bir gözlemci olmak gerekir. Gözlem yaparak varlıkların benzeyen ya da benzemeyen yönleri görülür. Bunlar sıraya konularak anlatılır.


  Her anlatım biçiminde olduğu gibi betimlemede de bir tasar-vardır. Betimleme yapılırken sıfatlardan, benzetmelerden, karşıtlıklardan yararlanılır. Varlıklar arasındaki ayrıntılar verilirken bunlar sıraya konulur. Bu yapılırken ya özelden genele doğru gidilir, ya; da genelden özele doğru gidilir. Betimlemeye hem konuşma dilinde, hem de yazılı anlatımda başvurulur. Betimleme bir yazı türü değildir ama öykü, roman, masal, anı, destan, şiir gibi yazı türlerinde başvurulan bir anlatım biçimidir. Betimleme çok uzun ol mamalı, asıl yazının anlam bütünlüğünü bozmamalıdır.

  3. Betimleme Türleri Betimleme 5'e ayrılır:
  a) insan Betimi: insanın iç ve dış özelliklerini anlatan betimleme türüdür. Bu "portre"de denir, insanın dış görünüşünü, boyunu, yüzünü, saçlarını, giyinişini anlatan portrelere "fiziksel portre" ya da "dışsal portre • tensel portre" de denir, insanın iç özelliklerini, duygularını, huylarını, beğenilerini anlatan portrelere "ruhsal portre" ya da "içsel portre" denir Buna "tinsel portre" de denir. Bunlar ayrı ayrı verilebileceği gibi, karışık, içice de verilebilir.
  b) Hayvan Betimi: Bir hayvanın özelliklerini ya da olayla ilgili yanlarını anlatan betimlemedir.
  c) Eşya Betimi: Olayla ilgili eşyaları tanıtırken, onları canlandırırken yapı> betimlemedir.
  ç) Görünüm (Manzara) Betimi: Olayla ilgili görünümleri, olayla ilgili doğa parçalarını (dağ, ova, göl, akarsu, deniz, ağaç, orman vb.) ya da bir sokağı, bir mahalleyi, bir kasabayı, bir kenti vb. tanıtan betimleme türüdür
  d) Devinimli Varlıkların Betimi: Olaylı yazılarda, canlı, cansız varlıkların hareket durumlarındaki niteliklerini belirten betimlemedir.

 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  betimleme varlıkların en belirgin özelliklerini anlatan yazılara betimleyici anlatım denir. bunlar beşe ayrılır. 1.eşya betimi 2.insan betimi 3.hayvan betimi 4.devinimli varlıkların betimi 5. manzara betimi.
+ Yorum Gönder


betimleme türleri,  Betimleme çeşitleri,  betimleyici anlatım,  betimleyici anlatımın çeşitleri,  betimleyici anlatım dil anlatım,  10. sınıf betimleyici anlatımın özellikleri