+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve Türk Dili ve Kullanımı Forumunda Öyküleme Öyküleyici Anlatım Özellikleri Çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Öyküleme Öyküleyici Anlatım Özellikleri Çeşitleri
  Öyküleme Öyküleyici Anlatım Özellikleri Çeşitleri

  Tasarlanan, gözlemlenen ya da yaşanan bir olayı yer, zaman ve kişi kavramlarına bağlayarak anlatan anlatım biçimine öyküleme denir.

  O halde öykülemede dört temel kavram bulunur:

  -Öykülemede, konuyu geliştiren olgu ya da olgular vardır ki buna olay denir.

  -Öykülemede, olayın geçtiği çevre ya da yer kavramı bulunur.

  -Olayın akışı içinde aklımızda yarattığımız kavram, zaman öğesini oluşturur.

  -Olayın içinde yer alan veya bu olayı yaratan öğelere kişi adı verilir.

  İki farklı öyküleme biçimi vardır:

  Açıklayıcı Öyküleme:

  Birtakım bilgileri zamansal oluşuma (kronolojiye) göre anlatan ve sanatsal bir kaygının güdülmediği bir öyküleme biçimidir. Temel amaç herhangi bir şeyi tarihsel gelişimi içinde okura aktarmak, bu konuda onu bilgilendirmektir.

  Sanatsal Öyküleme:

  Bu öykülemede bilgilendirme amacı yoktur. Temel amaç bir olay anlatıp okuru o olayın içine çekmek, onun içinde yaşatıp okuru duygulandırmaktır. Öykü, roman gibi yazınsal türlerin kullanıldığı öykülemeye sanatsal öyküleme denir.

  Örnek:

  Hamdi amcamı en son 1960–1961 yıllarında gördüm. Bir iş nedeniyle Ankara'ya gelmişti. Beni görmeden gitmeyi içine sindirememiş, telefon edip geleceğini söylemişti. Tıpkı çocukluğumda babamı beklediğim gibi, camdan cama koşup gelişini bekledim. Uzun yıllar sonra birbirimizi görüp konuşacaktık. Amca yeğen birbirimize sarıldık. Hem sevinçten hem de annemi babamı anımsayıp ağladık. Çocuklarımı kucağına aldı. Onları öpüp öpüp sevdi. Kardeşim Leman Hanım, bunları görseydi, dedi. O gün onu son görüşüm oldu. Öldüğünü duyduğum zaman ne yapacağımı şaşırdım
 2. Beriwan
  Devamlı Üye

  gözlemlenen görülen bir olayı anlatırken yer zaman mekan kavramlarını kullanarak olayı bir nevi öykü şeklinde anlatılmasına öyküleyici anlatım denir.
+ Yorum Gönder