+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Türkçe ve Edebiyat... Siz Sorun; Ben Cevap Vereyim... Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Türkçe ve Edebiyat... Siz Sorun; Ben Cevap Vereyim...
  Türkçe ve Edebiyat Siz Sorun; Ben Cevap Vereyim  Sevgili Arkadaşlar

  Türkçe ve Edebiyat alanlarından herhangi birinde merak ettiğiniz bütün sorulara en kısa sürede cevap verilecektir
  Sorularınızı bu başlık altına yazabilirsiniz..

  İyi Forumlar..
 2. beyazzenci
  Yeni Üye

  temel kavramları açıklarmısınız
 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  Alıntı beyazzenci Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  temel kavramları açıklarmısınız
  temel kavramlardan kastınız nedir?
  Biraz daha açık sorar mısınız?
 4. IŞILAY
  Devamlı Üye
  TÜRKÇE TEMEL BİLGİLER
  HALK EDEBİYATI

  Kaynağını geleneklerden, halkın kültüründen alan bir edebiyattır. Halk Edebiyatı üç bölümde incelenir:

  a) Âşık Edebiyatı

  b) Tekke Edebiyatı (Tasavvuf Edebiyatı)

  c) Anonim Halk Edebiyatı

  Âşık Edebiyatı: Âşık edebiyatının kaynağı, İslamiyet’in kabulünden önceki Sözlü Edebiyat’tır. O günden bu güne devam etmektedir. Önemli özellikleri şunlardır:

  1) Nesirden çok şiirin görüldüğü sözlü bir edebiyattır. (Nesir: Düz yazı)

  2) Âşık veya ozan denilen kişilerin, saz eşliğinde söyledikleri şiirlerden oluşur.

  3) Genelde sözlü olmasına rağmen şairler, şiirlerini “cönk” dedikleri yassı defterlerde toplamışlardır.

  4) Şairler, sazlarını omuzlarına alarak köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir dolaşmışlardır.

  5) Şiirlerde anlatım içten, canlı ve yalındır.

  6) Şairler, halkın içinden çıktığından halk dilini kullanmışlardır. Bu sade dil 18. ve 19. yüzyıllarda bazı şairler tarafından Divan Edebiyatı’nın etkisinde kalmasıyla eski arılığını kaybetmiştir.

  7) Nazım birimi dörtlüktür.

  8) Koşma, semai, varsağı gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.

  9) Hece ölçüsünün 7’li, 8’li ve 11’li kalıplarına ağırlık verilmiştir.

  10) Aşk, tabiat, gurbet, ayrılık, ölüm, özlem, kıskançlık, yiğitlik, toplumun sorunları, insan davranışları, bunlarla ilgili eleştiriler konu olarak işlenmiştir.

  11) Şiirlerin son dörtlüğünde şairin adı veya mahlası geçer.

  12) Göz kafiyesi anlayışı yerine, kulak kafiyesine ağırlık verilmiştir. Yani kafiye için aynı sesin kullanılmasına gerek yoktur. Buna göre p/b , ç/ş, t/d, l/ n gibi seslerle de kafiye yapılmıştır.

  13) Genellikle yarım ve cinaslı kafiye kullanılmıştır.

  14) Benzetme (teşbih) ve kişileştirme (teşhis) dışında edebi sanatlara fazla yer verilmemiştir.

  15) Bazı ürünlerde yöresel özellikler görülür.

  16) Şiirler genellikle hazırlık olmaksızın irticalen yani içe doğduğu gibi söylenir.

  17) Divan Edebiyatı’nda görülün kalışlaşmış benzetmeler (mazmun) Halk Edebiyatı’nda da vardır. Buna göre sevgili anlatılırken yeşilbaşlı ördek, inci diş, elma yanak, badem göz, kiraz dudak, keman kaş, sırma saç, selvi boy gibi benzetmeler kullanılmıştır.

  18) Divan Edebiyatı daha çok düşünceye önem verdiği için soyut bir edebiyattır. Halk Edebiyatı’nda ise şair gördüğünü, yaşadığını anlatır. Bu nedenle Âşık Edebiyatı, somut bir edebiyattır. Ayrıca Divan Edebiyatı’nda sevgilinin tipi çizilir, adı söylenmez. Halk Edebiyatı’nda ise sevgilinin adı (Elif, Ayşe) vardır.

  19) Şiirler, işlenen konulara göre “koçaklama, güzelleme, taşlama, ağıt” gibi adlar alır.

  20) Âşık Edebiyatı hayali olaylardan çok, gerçekçiliğin ön plana çıktığı bir edebiyattır.

  21) Âşık Edebiyatı’nın yüzyıllara göre en önemli temsilcileri şunlardır:

  16. yüzyıl: Köroğlu, Kul Mehmet, Âşık Garip, Âşık Kerem

  17.yüzyıl: Karacaoğlan, Kayıkçı Kul Mustafa, Âşık Ömer, Kuloğlu, Ercişli Emrah

  18.yüzyıl: Gevheri

  19.yüzyıl: Dertli, Dadaloğlu, Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihni, Seyrani, Ruhsati

  20.yüzyıl: Âşık Veysel, Âşık Ali İzzet, Âşık Murat Çobanoğlu, Âşık Reyhanî, Âşık Şeref Taşlıova.

  NOT : 19. yüzyıl halk şairlerinden Dadaloğlu, Divan şiirinden etkilenmemiş, böylece aynı yüzyıldaki Halk şairlerinden ayrı yol izlemiştir.


+ Yorum Gönder