+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Edebiyat ile Coğrafya Arasındaki İlişki Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Edebiyat ile Coğrafya Arasındaki İlişki
  Edebiyat ile Coğrafya Arasındaki İlişki

  Her edebî metnin - özellikle olay ve durum metinlerinin - önemli unsurlarından biri de yerdir. Olaylar, bir mekânda ortaya çıkar ve o mekânın izlerini taşır. Böylece, coğrafya edebiyat üzerinde etkili olur. Bazı edebî metinlerin yazılış amacı, belli bir coğrafi bölgeyi tanıtmaktır. Gezi yazıları, egzotik romanlar bu türden eserlerdir; bunlar her iki bilim için de önemli kaynaklardır.

  Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi, hem edebiyat hem tarih hem de coğrafya bakımından önemli bir eserdir. Coğrafya kitaplarında, coğrafî bilgiler veren dergilerde, ansiklopedilerde, edebiyatın anlatım biçimlerinden biri olan "açıklayıcı betimleme" kullanılır. Bu yönüyle coğrafya bilimi, edebiyattan yararlanmış olur.
 2. Ziyaretçi

  teşekkür ederim iyi bilgi
 3. Ziyaretçi
  çok teşekkürler ödevime yardımcı oldunuz
+ Yorum Gönder


edebiyat coğrafya ilişkisi,  edebiyat ile coğrafya arasındaki ilişki,  edebiyatın coğrafya ile ilişkisi