+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Edebi Akımlar Ve Temsilcileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Edebi Akımlar Ve Temsilcileri
  Edebi Akımlar Ve Temsilcileri

  Edebiyat akımı -edebi akım
  Belli bir tarihsel süreçte edebiyatı, tür ve yazarın milliyeti bakımından herhangi bir ayrım olmadan şekilsel ve içeriksel olarak etkileyen belli üslup, duygu ve düşünce dizisine edebiyat akımı veya edebi akım denir.


  Dünyada Belli Başlı Edebi Akımlar

  •Klasisizm
  •Romantizm (coşumculuk)
  •Parnasizm (betimselcilik - yalnızca şiirde)
  •Natüralizm (doğalcılık)
  •Sembolizm (simgecilik)
  •İdealizm (ünanimizm)
  •Realizm (gerçekçilik)
  •Fütürizm (gelecekçilik)
  •Dadaizm
  •Sürrealizm (gerçeküstücülük)
  •Letrizm (harfçilik)
  •Egzistansiyalizm (varoluşçuluk)
  •Personalizm (kişilikçilik)
  •Ekspresyonizm
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Edebi Akım Temsilcileri

  HÜMANİZM: Dante bu düşüncenin temsilcisidir.

  RÖNESANSÇILAR: Petrarca, Montaigne, Bocon, Cervantes, Shakspeare bu dönemde eser verirler.

  KLASİSİZM: Moliere, Corneille, Racine, La Fontaine, La Bruyere, Daniel Defoe, Boileau, Malharbe, Madam De La Fayette, Fenelon, Bousset
  Türk edebiyatında ise Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa 'dır. Şinasi'nin La Fontaine'den; Ahmet Vefik Paşa'nın da Moliere den yaptığı çeviri ve adapteler klasisizmi edebiyatımızda tanıtmıştır.

  ROMANTİZM: Temsilcileri: Voltaire, Shakespeare, Lord Byron, Goethe, Schiller, Jean Jacques Rousseau, Chateaubriand, Madame de Stael, Lamartine, Victor Hugo, Aleksandre Dumas Pere, Alfred de Musset, Alfred de Vigny, Aleksandre Puşkin.
  Türk edebiyatında ise Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhak Hamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem (şiirde) forumacil

  REALİZM: Temsilcileri: Gustave Flaubert, Stendhal, Honore de Balzac, Daniel Defoe, Charles Dickens, Hemingway, Turgenyev, Çehov, Gorki, Gogol, Tolstoy, Dostoyevski.
  Türk edebiyatında ise; Recaizade Mahmut Ekrem (roman ve öyküde), Samipaşazade Sezai, Mehmet Akif Ersoy, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Ömer Seyfettin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar.

  NATÜRALİZM: Temsilcileri: Emile Zola, Guy De Maupassant, Alphonse Daudet, John Steinbeck, Goncourt Kardeşler,
  Türk edebiyatında ise; Hüseyin Rahmi Gürpınar, Nabizade Nazım, Beşir Fuat

  PARNASİZM: Gauthier, Theodore Debanvaille, Francois Coppee, Jose Maria De Daudet, Sully Prudhomme
  Türk edebiyatında ise; Tevfik Fikret, Cenap Sahabettin, Yahya Kemal

  SEMBOLİZM: Baudelaire, Mallarme, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Paul Valery, Edgar Ailen Poe
  Türk edebiyatında ise; Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas, Cenap Sahabettin

  SÜRREALİZM (GERÇEK ÜSTÜCÜLÜK):
  Andre Breton, Louis Aragon, Paul Eluard, Philippe Soupault, Rene Char
  Türk edebiyatında ise; Orhan Veli ve arkadaşları, Cemal Süreyya, İlhan Berk (İkinci Yeniciler), Oktay Rifat


  EMPRESYONİZM (İZLENİMCİLİK) Rainer Maria Rilke, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud

  EKSPRESYONİZM (DIŞAVURUMCULUK)Franz Kafka, Thomas Stearns Eliot, James Joyce

  KÜBİZM:Marinetti ve Mayakovski
  Türk edebiyatında ise: Nazım Hikmet

  EGZİSTANSİYALİZM ( VAR OLUŞÇULUK)Jean Paul Sartre, Albert Camus, Andre Gide, Samuel Beckett, Franz Kafka

  DADAİZM Tristan Tzara, Breton, Aragon

+ Yorum Gönder