+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Destan Kültürünün Önemi Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Destan Kültürünün Önemi Nedir
  Destan Kültürünün Önemi

  Destanlar; tarih, düşünce ve sanat bakımından büyük değer taşırlar. Tarihi aydınlatır, düşünce ve sanata kaynak oluştururlar. Bilimsel tarih araştırmaları yanında, tarihi olaylar karşısında halkın duygu ve düşüncelerini yansıtırlar. Banarlı’nın (1971) Resimli Türk Edebiyatı adlı yapıtında da belirttiği gibi: “Destanlar halk gözüyle görülen, halk ruhuyla duyulan ve halk hayalinde masallaştırılan tarihlerdir.” Destan kahramanlarının doğaüstü özellikler göstermesi, olayların olağanüstülüklerle anlatılması destanların gerçeklerden uzak olduğunu göstermez. Destanlar, anlatımlarındaki olağanüstü özellikler ayıklandığında ulusların tarihini aydınlatan en önemli kaynaklardır.

  Yüzyıllar boyunca Türklerin duyuş, düşünüş, inanış ve hayallerini; güzel sanatlarını; aşk, aile, vatan, ulus ve devlet anlayışlarını Türk destanlarında görebiliriz.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Destan Kültürünün Önemi Nedir

  Destan (Farsça: داستان), milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış tarihî toplumsal (savaş, göç, istilâ gibi) veya doğal (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) olayların anlatıldığı, hayal unsurlarıyla süslenmiş uzun manzum eserlerdir.

  Destanlar, Araplar'da "esatır. ", Batı'da "myth" olarak adlandırılır. Destanlar ikiye ayrılır:
  Yapay destanlar
  Doğal destanlar
  Yapay Destanlar: yazarı belli olan,daha yakın zamanda yazılan ve olağanüstü durumlara az yer veren bir destan türü iken, Doğal Destanlar: anonim (yazarı belli olmayan), ilkel dönemde yaşanmış olayları konu alan ve sözlü destan türüdür. Destanlar İslamiyet'in kabulünden önceki Türk Edebiyatı kategorisine aittirler.
  Destanlar 3 safhadan oluşur:
  Halkın benliğinde iz bırakan olaylar ve bunda rol oynayan kahramanlar(çekirdek),
  Olayın ağızdan ağıza aktarılması(yayılış),
  Daha sonra yazıya geçirilmesidir(derleme).

+ Yorum Gönder


Destan kültürünün önemi,  destanların önemi nedir,  destanın önemi nedir,  destan kültürünün önemi nedir,  destan