+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Fıkra Türünün Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Fıkra Türünün Özellikleri
  Fıkra Türünün Özellikleri
  Gazete ve dergilerde yer alan fıkralar bir düşünceyi, yazann başından geçen bir olayı veya alelade bir konuyu da işleyebilirler. Günümüzde gazete ve dergilerde hemen her konuda fıkra yazılabildiğini görmekteyiz. Edebiyat, televizyon, siyaset, sinema, gezi, tiyatro bu konulardan bazılarıdır.

  Fıkralar kısa ve yoğun anlatılardır. Yazarın üslubu fıkrada rahatlıkla sezilebilir. Üslubun sezilmesi demek, yazarın bir birey olarak yazıda varlığını, kimliğini görebilmemiz demektir. Yazar, mizahî, alaycı veya ciddi bir edayla yazısını kaleme alabilir. Bu, tamamen onun tercihine bağlıdır. Fıkra türünde bir yazı yazıyor olması onun üslubuna bir sınırlama getirmez.

  Fıkra yazarı, ele aldığı konuda kişisel düşüncelerini açıklar. Onun bir düşünceyi savunma veya çürütme gibi bir amacı yoktur. Dolayısıyla kanıtlar sunması gerekmez.
  Fıkra’nın Diğer Özellikleri

  Günlük olaylar veya düşüncelerle ilgili konular işlenir.
  Konular tarafsız bir şekilde ele alınmalıdır.
  Düşünceyi ön plânda olmalıdır.
  Konular çok değişik açılardan ele almadan, ayrıntılara inmeden işlenir.
  Yazılanlara okuyucuyu inandırma zorunluluğu yoktur.
  Yazılanlar okuyucunun ilgisini çekmelidir.
  Nükteli fıkralardan, kıssalardan, vecize ve atasözlerinden faydalanılmalıdır.
  Açık, sade ve akıcı bir dil kullanılmalıdır.
 2. Zarafet
  Üye

  Gazete ya da dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan, güncel, siyasal ve toplumsal sorunların ele alındığı yazılara “fıkra” denir. Fıkra sözcüğü, Türkçede iki tür anlatıyı karşılamaktadır. Bunlardan birincisi güldürücü küçük hikayelerdir. Fıkra türünün en önemli temsilcileri arasında Ahmet Rasim, Falih Rıfkı, A. Haşim, H. Cahit Yalçın, Peyami Safa geliyor.
+ Yorum Gönder