+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Edebi Türlerin Ortaya Çıkışı , Edebi türlerin ortaya çıktığı dönemler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Edebi Türlerin Ortaya Çıkışı , Edebi türlerin ortaya çıktığı dönemler
  Edebi Türlerin Ortaya Çıkışı Hakkında Bilgi

  Masal ve destanlar sözlü edebiyat geleneğimize ait ürünlerdir .Yani henüz yazı kullanmadan önce ortaya çıkmışlardır. Günümüze ağızdan ağıza söylenerek, dilden dile aktarılarak gelmiştir.


  Halk hikayelerine ilk örnek Dede Korkut hikayeleri olarak bilinir Bu hikayeleri incelediğimizde 15yy Anadolu Türkçesi kullanıldığı görülür. Yani Oğuzlar zamanıdırHalk hikayeleri de destan ve masal gibi yazıdan önce ortaya çıkmış fakat başarılı bir şekilde yazıya aktarılmışlardır.

  Mesnevi, nazım biçimi olarak İran edebiyatının malıdır Arap ve Türk edebiyatına İranlılardan geçmiştir Türk edebiyatında mesnevi, divan edebiyatı nazım türlerindendir Türk edebiyatına girişi 11 yüzyılda Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı yapıtıyla başlar.

  Roman ve hikaye Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir Batılılaşma döneminin etkisiyle, batı edebiyatlarının mahsulü olan bu türler de edebiyatımıza girmiştir .
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Edebiyat türleri

  Edebiyat türlerini
  önce ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi nazım, ikincisi nesirdir. Nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebiyat ürünleridir. Ya da kısaca bütün şiir ve şiirsel metinlerdir. Hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. Nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. Nazım genel olarak bütün şiir türlerini kapsar. Nesir ise edebiyatın şiir dışındaki tüm biçimlerini. Roman, öykü, tiyatro, deneme gibi.

  Edebiyat Çeşitleri

  1. Fantastik edebiyat
  2. Gotik edebiyat
  3. İktisadi edebiyat
  4. Divan edebiyatı
  5. Halk edebiyatı
  6. Varoluşçu edebiyat
  7. Post modern edebiyat

+ Yorum Gönder


edebi türlerin çıkış dönemleri