+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Bibliyografya Örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bibliyografya Örnekleri
  Bibliyografya Örnekleri  Abadi, Türk Verdünü Gaziantep, İstanbul: 1339

  Ahmed Âşıkî (Âşıkpaşazâde Şeyh), Âşıkpaşazâde Tarihi, İstanbul: 1916

  Altunsu Abdülkadir, Osmanlı Şeyhülislamları, Ankara: 1972

  Ayverdi Sâmiha, Âbide Şahsiyetler, İstanbul: 1976

  Banarlı Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: 1971

  Bayrak M.Orhan, İstanbul'da Gömülü Meşhur Adamlar, İstanbul: 1979

  Beyatlı Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzgâriyle, İstanbul: 1974

  Beyatlı Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul: 1974

  Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârih-i Hülefâ, İstanbul: 1972

  Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, İstanbul: 1893

  Danişmend İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul: 1971

  Danişmend İsmail Hami, 31 Mart Vak'ası, İstanbul: 1974

  Danişmend İsmail Hami, Tarihî Hakikatler, İstanbul: 1979

  Ersoy Mehmed Akif, Safahat, İstanbul: 1981

  Evliya Çelebi, Seyahatname

  Gökyay Orhan Şaik, Kâtip Çelebi'den Seçmeler, İstanbul: 1968

  Göztepe Tank Mümtaz, İmam Şamil, İstanbul: 1971

  Hammer F., Osmanlı Devleti Tarihi (Tercüme: Prof.Dr.Abdülkadir Karahan), İstanbul: 1966

  Hoca Sadeddin Efendi, Tacü't-Tevârih, Ankara: 1975

  İnal Mahmut Kemal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, İstanbul: 1969

  İslam Ansiklopedisi

  Kâtip Çelebi, Mîzanü'l Hak Fi İhtiyâri'l-Ahakk, İstanbul: 1972

  Koloğlu Orhan, Müthiş Türkler, İstanbul: 1976

  Köymen M.Altay, Tuğrul Bey ve Zamanı, İstanbul: 1976

  Lohanizade Mustafa Nureddin, Gaziantep Müdafaası, İstanbul: 1342

  Meşhur Valiler, İçişleri Bakanlığı Merkez Valileri Bürosu Yayınlarından, Ankara: 1969

  Naimâ Mustafa Efendi, Naimâ Tarihi, İstanbul: 1967

  Namık Kemal, Kanije, İstanbul: 1978

  Namık Kemal, Osmanlı Tarihi, İstanbul: 1910

  Öztuna Yılmaz, Büyük Türkiye Tarihi, İstanbul: 1977

  Öztuna Yılmaz, Resimlerle 93 Harbi, İstanbul: 1969

  Öztuna Yılmaz, Türk Tarihinden Yapraklar, İstanbul: 1969

  Peçevî, Peçevi Tarihi, İstanbul: 1866

  Sevük İsmail Habib, Yurddan Yazılar, İstanbul: 1943

  Türk Ansiklopedisi Unat Faik Reşit, Hicri Tarihleri Milâdi Tarihe Çevirme Kılavuzu, Ankara: 1965

  Uzunçarşılı İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Ankara: 1975

  Ünal Tahsin, Osmanlılarda Fazilet Mücadelesi, İstanbul: 1968

  Üzel Sahir, Gaziantep Savaşının İçyüzü, Ankara: 1952

  Yinanç Mükrimin Halil, Türkiye Tarihi -Selçuklular Devri- (Anadolunun Fethi), İstanbul: 1944
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Bibliyografya bir konu hakkında düşüncelerin veya yayınların tamamıdır. Bibliyografya için yapılmış bir çok örneği kütüphanelerde veya yukarıda gösterildiği gibi görebilirsiniz. Ayrıca Bibliyografya ''Kitap Hakkındaki Yazı'' anlamına da gelmektedir.
+ Yorum Gönder


bibliyografya örnekleri,  bibliyografya örneği,  bibliyografya ornekleri,  bibliyografya ornegi,  bibliyografi örnekleri,  bibliyografya örnegi