+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Manzume Türü Ve özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Manzume Türü Ve özellikleri
  manzum hikaye ve özellikleri, manzum hikaye tanımı
 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Manzume nedir?

  Ölçü ve kafiye gözetilerek, dizeler halinde yazılan eserlere manzume, manzumelerin sanat değeri taşıyanlarına da şiir denir.

  Manzume Özellikleri

  Manzum hikâyeler edebi metinlerdir.
  Konu ve özellik bakımından hikâye ile aynı özellikleri gösterirler.
  Manzum hikâyelerde şair ya bir olayı anlatır ya da bir öğüt verme çabası içindedir.
  Manzum hikâyeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar, ardından o çevrede bulunan kişiler anlatılır. Daha sonra ise olay anlatılır. Amaç okuyucuya bu bölümde ders veya öğüt vermektir.
  Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hikâye ile benzer özellikler gösterir.
  Manzum hikâyeler düşündürücü ve eğiticidir.
  Manzum hikâyeler birçok bölümden oluşur. İlk bölümde anlatılmak istenen olaydan ve kişilerden bahsedilir. İkinci bölümde ise olaylar anlatılır ve örneklerle tasdik edilir. Üçüncü bölümde ise olay son bulur ve okuyucuya ders vermeyi güden cümleler yer alır.
  Manzum hikâyede her olay işlenebilir. Sıradan olaylar, sosyal olaylar vs.
  Manzum hikâyeler dörtlük , beyit, bent şeklinde de yazılabilir.
  Mensur hikâyeden (düzyazı) hiçbir farkı yoktur. Kişiler, zaman, mekân, olay bu hikâyelerde de vardır. Tek farkı şiirsel olması, dizeleri, kafiye ve redifleridir.

+ Yorum Gönder