+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan Edebiyatında Hece ölçüsü Kullanan Sanatçılar Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatında Hece ölçüsü Kullanan Sanatçılar Hakkında Bilgi
  divan edebiyatında hece ölçüsü kullanan sanatçılar hakkında bilgi kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Divan Edebiyatında Hece ölçüsü Kullanan Sanatçılar

  Âşık Paşa 13. Yüzyıl
  — Anadolu Türkleri arasında tasavvufu yaymaya çalışmıştır.
  — Hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır.
  — Yunus'un etkisindedir.
  — Türklere tasavvufu öğretmek amacıyla yazdığı "Garipnâme" önemli mesnevisidir.


  Ahmedi (14. Yüzyıl):
  — Uzun bir süre divan kâtipliği yapan şair, din dışı konularda yazmıştır.
  — Ağır bir dili vardır.
  — "iskendernâme" ve "Cemşid ü Hurşit" adlı mesneviler ona aittir.
  Kadı Burhanettin (14. Yüzyıl):
  — Kayseri kadısının oğludur; kendisi de kadılık yapmıştır.
  — Şiirlerinde hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır.
  — Gazel ve tuyuğlarıyla tanınır.
  — Türkçe şiirlerinde Azeri şivesini kullanmıştır.
  — 18. yüzyılda Sivas sultanlığı yapmış bir şairdir.

  Şeyh Galip (18. Yüzyıl):
  — Divan edebiyatının son büyük şairidir.
  — Aruzun yanında heceyle de şiirler yazmıştır.
  — Şiirlerinde, bir çeşit sembolizm olan "Sebk-i Hindi" akımının etkileri görülür.
  — "Hüsn-ü Aşk" adlı mesnevisinde ilahi aşk konusunda kişilerin katlanması gereken zorlukları dile getirmiştir.

+ Yorum Gönder