+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan Edebiyatında Kadın Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatında Kadın Hakkında Bilgi
  divan edebiyatında kadın hakkında bilgi kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Divan Edebiyatında Kadın Kısaca

  Osmanlıda kadın şairler kadar, kadın şairler üzerine yapılmış araştırmaları da gözden geçirmek isteyen bir araştırmacı hayal kırıklığına uğramayı peşinen göze almak zorundadır. Sözünü ettiğim hayal kırıklığı kadın şair sayısının azlığı gibi bunlar üzerine yapılan araştırmaların sayısının da azlığından kaynaklanmaktadır.

  Geleneksel dönemde edebiyat tarih ve tenkidinin yerini tutan tezkirelerle sınırlı kalan edebî araştırmalarda adı geçen kadın şair sayısı iki elin parmaklarından çok az fazladır. Tezkirelerin sınırlı ifade kalıplarına sıkışmış olarak birbirine benzer cümlelerle tanıtılan, bir çoğunun eserleri dahi elimize ulaşmış olmayan bu şairler hakkında doyurucu araştırmaların yapılmış olmasını zaten bekleyemeyiz.

  Tanzimat sonrasında sayılarında artış görülen kadın şairler üzerinde ise münferit ve ciddi birkaç çalışmanın varlığına rağmen; kadın şairlerimizi başlangıçtan itibaren ele alarak ortaya gerçek bir panorama çıkaracak sistemli bir çalışmanın henüz yapılmadığı aşikârdır.

  Zeynep Hatun
  Mihrî Hatun
  Ani Hatun
  Fıtnat Hanım
  Leylâ Hanım
  Şeref Hanım
  Âdile Sultan
  Tevhîde Hanım
  Feride Hanım
  Hatice Nakiye Hanım
  Sırrî Hanım
  Münire Hanım
  Fıtnat Hanım (Trabzonlu)
  Habibe Hanım
  Hasibe Maide Hanım
  Hatice İffet Hanım
  Leylâ Hanım (Saz)
  Nigâr Hanım
  Makbule Leman
  İhsan Raif
  Şükûfe Nihal
  Halide Nusret Zorlutuna

+ Yorum Gönder