+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan Edebiyatında şiir Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatında şiir Hakkında Bilgi
  divan edebiyatında şiir hakkında bilgi kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Divan Edebiyatında Şiiri Hakkında

  Türkler, VIII. yüzyılda Orta Asya’dan batıya doğru göç edince yeni bir din olan İslamiyetle tanışırlar. Kısa sürede kit­leler hâlinde müslümanlaşan Türkler, doğal olarak bu dinin etrafında gelişen kültür ve medeniyeti de benimserler. Ancak Türklerden önce bu dini kabul etmiş olan Araplar ve İranlılar, İslam medeniyeti etrafında bir de edebiyat ortaya koymuş­lardır. İşte İslamiyeti kabul eden Türkler, kendilerinden önce geliştirilen bu edebiyattan büyük oranda etkilenirler ve çok geçmeden yeni edebi ürünler vermeye başlarlar.
  Bu yeni süreçte Türkçe temelde iki ayrı koldan ilerler ve iki ayrı edebiyat dili oluşturur. Bunlar: l.Orta Asya Türk leh­çesi olan Doğu Türkçesi(sırasıyla Karahanhca, Harezmce ve Çağatay Türkçesi) etrafında gelişen edebiyatla, 2.Anadolu Türk lehçesi olan Batı Türkçesi (Oğuz Türkçesi: Osmanlıca) etra­fında gelişen edebiyat.
  Eldeki kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla bu dönemde Türkçe, ilk eserlerini XI.-XII. yüzyılda Orta Asya’da Doğu Türkçesi ile verir: Kutadgu Bilig, Divanu Lügati’t-Türk, Ata-betü’l-Hakâyık ve Divan-ı Hikmet gibi eserlerle. Diğer taraf­tan Batı Türkçesinin hâkim olduğu Anadolu’da ise ilk eserler XIII. yüzyılda görülmeye başlanır. Batı Türkçesi XIX. yüzyılın sonuna kadar büyük bir değişiklik göstermeden edebiyat dili olarak hayatiyetini sürdürür. Fakat yeni oluşan bu edebiyat diline sürekli olarak Farsça ve Arapça kelimeler girer ve âde­ta hir imnaratorhıU dili olan Osmanlı Türkçesi ortaua çıkar


  Aşk İle Viran İden Gönlini Ma'mûr İstemez
  (gazel)


  'Aşk ile viran iden gönlini ma'mûr istemez
  Hâtırın mahzûn iden bir lahza mesrur istemez

  Hâk-sâr olup hevâ ile gubâr olan gönül
  Hâk-i râh-ı yârdan bir dem özin dûr istemez

  Hoş gören âkil fena tavrını şöhret gözlemez
  Künc-i uzlet isteyen kendüyi meşhur istemez

  La'l-i nâba meyi kılmaz bağrını pür-hûn iden
  Dâmenin pür-eşk iden lü'lü-yi menşur istemez

  Aşk nakdi bir hazînedür ana yokdur zeval
  Mâlik olan ‘Avniyâ bir gence gencûr istemez

+ Yorum Gönder