+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan edebiyatının Ünlü Şairleri kimlerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan edebiyatının Ünlü Şairleri kimlerdir
  divan edebiyatının Ünlü Şairleri kimlerdir isimleri 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Divan edebiyatının Ünlü Şairleri kimlerdir

  Kısaca Divan edebiyatının Ünlü Şairleri kimlerdir  Hoca Dehhani: 13.yy.da yaşamıştır.Anadolu’da divan edebiyatının temelini atmıştır.Farsça ve Anadolu Türkçesi’yle şiirler yazmıştır.En önemli eseri Selçuk Şehnamesi’dir.
  Şeyhiivan şiirinin ilk ustalarındandır.Hüsrev ü Şirin ve Harname adlı eserleri vardır.
  Ali Şir Nevai: Devlet adamı ve edebiyatçıdır.Türkçe’nin güzelliklerini anlatmak için ve onun farsçadan üstün olduğunu göstermek için Muhakemetül Lügateyn adlı eseri yazmıştır.Diğer eserleri Mecalisün NefaisMizanül Evzandır.Ayrıca hamseleri de vardır. Türkiye dışında yaşamıştır.
  Fuzuli: 16.yy. en önemli divan şairlerindendir.Su Kasidesi ve Leyla vü Mecnun adlı mesnevisi önemlidir.Azerilehçesini kullanmış ve din dışı konularda eserler vermiştir.Diğer eserleri Hadikatüs Süeda ve ŞikayetnameRind ZahidBeng ü Bade’dir.Türkiye dışında yaşamış divan edebiyatı yazarlarındandır
  Aşk ızdırabının insanı olgunlaştırdığını düşünmüştür.Acı çekmekten zevk alır.
  Baki: Divan’ı ve Kanuni Mersiyesi ile ünlüdür.Usta bir şairdir.Dünya zevklerini ve doğa güzelliklerini konu edinmiştir.Divan şiirinin konu ve sanatlı anlatımına bağlı kalmıştır. Şeyhülislam olmak istemiş ama olamamıştır.İyi bir medrese eğitimi görmüştür.Sultanü’ş Şuara (şairlerin sultanı) ünvanı verilmiştir.
  Nef’i: 16-17.yy da yaşamış bir divan edebiyatı şairidir.Didaktik şiirin ustasıdır.İnsan yaşamını ve kişi toplum ilişkilerini eleştirel bir bakış açısıyla ele almıştır. Siham ı Kaza(Kaza Okları eleştiri niteliğinde)Divan (Farsça ve Türkçe)
  Nabi: 17-18.yy.da yaşamıştır.Didaktik şiirin ustasıdır. İnsan yaşamını ve kişi toplum ilişkilerini eleştirel bir bakış açısıyla ele almıştır. Divanı HayriyeHayrabad ve Tuhfet’ül Harameyn adlı eserleri vardır.
  Evliya Çelebi:17.yyda yaşamıştır.Dünya’nın bir çok yerini gezmiş ve bunun sonucunda hem öğretici hem de sanatlı bir anlatıma sahip olan ünlü eserini Seyahatname ‘sini yazmıştır.
  Katip Çelebi: Batılı düşünceye açık divan yazarlarındandır.Bilimsel eserler vermiştir. FezlekeCihan Nüma Mizan’ül Hak Düstür’ul Amel ünlü eserleridr.
  Nedim: Divan edebiyatının ünlü şairlerindendir.Karamsarlığı atması ve yaşama bağlılığı ile diğer divan şairlerinden ayrılır.İstanbul yaşamını gerçekçi bir dille eserlere aktarmış ve mahallileşme akımının öncüsü olmuştur.Şarkılarıyla ünlüdür.Lale devrinin yeme içme ve eğlencesini eserlerinde işlemiştir.Eserleri Divan’ı vardır.
  Şeyh Galip: Divan edebiyatının son büyük şairidir.Tasavvuf temaları- nı aşmış yeni mecazlar ve semboller ile kalıpları aşmış bir şairdir. Eserleri Hüsn ü Aşk ve Divan’ı vardır.
  Divan edebiyatının diğer şairleri de NecatiNailiMercimek Ahmet ve Naima ‘dır
  Mercimek Ahmet:Kabusname

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Divan edebiyatının nesir yazarı olarak tanınan diğer önemli yazarları şunlardır:

  SİNAN PAŞA : (15.yy) Tazarrunâme adlı süslü nesri ile tanınır.

  MERCİMEK AHMET : (15.yy) Farsça’dan çevirdiği Kabusnâme adlı eseriyle tanınır.

  NAİM : (17.yy) Kendi adıyla anılan (“Naima Tarihi”) adlı tarih eserinin yazarıdır.

  KATİP ÇELEBİ : (17.yy) Batılıların Hacı Kalfa dedikleri yazar ve düşünürdür. Arapça, Farsça, Fransızca, Latine bilen yazarın tarih, coğrafya, matematik konularında yazılmış eserleri vardır.

+ Yorum Gönder