+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Şiirde (Nazım) Türk Halk Edebiyatı Ve Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Şiirde (Nazım) Türk Halk Edebiyatı Ve Özellikleri
  Şiirde (Nazım) Türk Halk Edebiyatı Ve Özellikleri

  Nazım birimi dörtlüktür. Ölçü, millî ölçümüz olan hece ölçüsüdür. Hecenin en çok 7’li, 8’li ve 11’li kalıpları kullanılmıştır. Fakat şehirde yaşamış, medrese eğitimi almış bazı ozanlar aruzu da kullanmışlardır. Genellikle yarım kafiye kullanılır. Daha çok redifle ahenk sağlanır. Kafiyenin yanı sıra “ayak” da söz konusudur. Şiirler (önceleri kopuz, şimdilerde) bağlama eşliğinde okunur.

  Dil halkın kullandığı Türkçe’dir.

  Konu, şekil ve dil bakımından dış tesirlerden uzaktır. Nazım şekil ve türleri arasında türkü, koşma, mani, ninni, semai, varsağı, destan, ilâhî, nefes sayılabilir. Şiirlerin konuya göre özel başlıkları olmaz. Türe ve şekle göre genel adları vardır: koşma, destan vb. Konular, halkın sürekli iç içe olduğu, aşk, tabiat, ayrılık, hasret, ölüm, yiğitlik, din, şikâyet gibi konulardır. Daha çok somut konular işlenir. Halk edebiyatının da kendine özgü mazmunları, mecazları vardır. Sevgilinin kaşı, gözü, yanağı, boyu her şiirde aynıdır.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Nazım birimi, nazım şekillerinde ölçü olarak kullanılan parçalara denir. Örnek verecek olursak, şiirler mısralardan oluşurlar ve bu mısraların sıralanışı nazım birimlerini oluşturur. Nazım birimleri her dönemde farklı farklı kullanılmıştır.
+ Yorum Gönder