+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda İslam tarihi Hakkında Kısa Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ebubekir Abdullah
  Devamlı Üye

  İslam tarihi Hakkında Kısa Bilgi
  İslam tarihi Hakkında Kısa Bilgi


  İslam tarihi

  İslam tarihi, İslam dininin 7. yy'da ortaya çıkışından ve İslam Devleti'nin kurulmasından başlayarak modern zamanlara kadar uzanan süreçte, İslam dini, İslam dinini benimseyen bölge ve toplumlar ve bu toplumların İslam çatısı altında ortaya koyduğu şeyleri barındıran tarih kolu. İslam tarihi, İslam inancını hem bir din hem de bir toplumsal müessese olarak ele alır ve çıkan sonuç, olay ve keşifleri bu bağlamda sunar.

  Genel olarak Muhammed'in doğuşundan ölümüne kadar geçen zaman, ondan sonraki hilafet dönemi, daha sonraki saltanat devletleri ve modern zamanlarda ortaya çıkan yeni akım ve durumlar ele alınır. Kabaca dört ana parçaya bölünebilse de, farklı yönlerden farklı şekillerde bölünmeler gerçekleşir, siyasi İslam tarihi farklı bir bölünmeyle incelenirken bilimsel keşifleri konu alan İslam tarihi daha farklı bir bölünme içerir.

  İslam tarihinin merkezini ve İslam tarihinin altın çağını teşkil eden dönem dinin doğuşundan peygamberin ölümüne kadar devam eden ve İslami kaynaklarda Asr-ı Saadet yani "saadet çağı" olarak adlandırılan dönemdir
 2. Zarafet
  Üye

  İslam Tarihinin Genel Özellikleri

  Araplar kabile halinde yaşadıklarından Arabistan’da siyasi birlik yoktu
  Hicaz Mekke Medine ve Taif’ten oluşur
  İslamiyet’ten önce Arabistan’da Hıristiyanlık-Musevilik-Zerdüştlük ve Hanif dinleri vardı
  İlk hicret Habeşistan’a yapılmıştır
  Müslümanların Mekkelilerin baskıları karşısında Medine’ye göç etmelerine hicret denir
  Müslümanlarla Mekkeliler arasındaki ilk savaş Bedir Savaşıdır
  Müslümanların son savunma savaşı Hendek Savaşıdır
  Mekkeliler, Hudeybiye Antlaşması ile Müslümanları resmen ve hukuken tanımışlardır
+ Yorum Gönder


islamiyet hakkında kısa bilgi,  islam tarihi kısa bilgi,  islam hakkında kısa bilgi,  islam dini hakkında kısa bilgi,  islam tarihi hakkında bilgi,  islam tarihi ile ilgili bilgiler