+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Osmanlı Devletinin Eğitim Ve Bilim Alanında Gerilemesinin Nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devletinin Eğitim Ve Bilim Alanında Gerilemesinin Nedenleri

  Osmanlı Devletinin Eğitim Ve Bilim Alanında Gerilemesinin Nedenleri nedir

  •Eğitim sisteminin temelini oluşturan medreselerin çağın gerisinde kalması ve Avrupa’da eğitim alanında meydana gelen yeniliklerin takip edilmemesi
  •Pozitif bilimlerin medreselerin müfredatından çıkarılması
  •Medrese öğrenimi görmemiş pek çok kişiye ilmi rütbeler verilmesi
  •Yeni doğmuş çocuklara müderrislik unvanının verilmesi ve beşik uleması diye adlandırılan bir sınıfın ortaya çıkması

 2. Zarafet
  Üye

  Osmanlı Devletinin Eğitim Sistemi

  Osmanlı devleti de diğer devletler gibi kendi vatandaşlarını kendi düşünceleri doğrultusunda yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim müesseseleri kurmuştur.Devlet ve çoğunlukla vakıflar aracılığıyla kurulan ve devletin kuruluşundan yıkılışına kadar çeşitlenerek gelişen bu müesseseleri iki ana guruba ayırabiliriz.

  I)Örgün Eğitim Müesseseleri
  II.)Yaygın Eğitim Müesseseleri

+ Yorum Gönder


osmanlı devletinin eğitim ve bilim alanında gerilemesinin nedenleri,  osmanlının eğitim ve bilim alanında gerilemesinin nedenleri