+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Kül Tigin Âbidesi Güney - batı Yüzü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kül Tigin Âbidesi Güney - batı Yüzü
  Kül Tigin Âbidesi Güney - batı Yüzü


  Kül Tigin Âbidesi Güney


  Güney - batı Yüzü

  [1] Kül Tiginirig altunın kümüşin ağışın barımın tör[t birig?] yılk[ıs]ın ayığma Tuyğut bu … begim tigin yügerü terig[ri ] taş bitidim. Yol[l]uğ Tigin.
  [1] Kül Tiginin altınını, gümüşünü, hazinesini, servetini, dört binlik at sürüsünü idare eden Tuygut bu … Beyim prens yukarı gök … taş yazdım. Yollug Tigin.
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kül Tigin Âbidesi Güney - batı Yüzü

  Kül Tigin Âbidesi Güney hakkında bilgi

  Güney yüzü

  Metin

  Tercüme

  1 Tengri teg tengriden bolmis Türk Bilge Kagan
  bu ödke olurtum. Sabimin tüketi esidgil. Ulayu ini
  yigünüm oglanim biriki ogusum budunum biriye
  sadpit begler yiriya tarkat buyruk begler Otuz [Tatar]
  [1] Tanri gibi gökte olmus Türk Bilge Kagani, bu zamanda
  oturdum. Sözümü tamamiyla isit. Bilhassa kücük kardes
  yegenim, oglum, bütün soyum, milletim, güneydeki sadpit
  beyleri, kuzeydeki tarkat, buyruk beyleri, Otuz Tatar
  2 Tokuz Oguz begleri buduni bu sabimin edgüti esid
  katigdi tingla: Ilgerü kün togsik [kop] m[ang]a
  k[örür]. [Bunc]a budun
  [2] Dokuz Oguz beyleri, milleti! Bu sözümü iyice isit,
  adamakilli dinle: Doguda gün dogusuna, güneyde gün
  ortasina, batida gün batisina, kuzeyde gece ortasina kadar,
  onun icindeki millet ban tabidir. Bunca milleti
  3 kop itdim. Ol amti any ig yok. Türk kagan Ötüken
  yis olursar ilte bung yok. Ilgerü Santung yazika tegi
  süledim, taluyka kicig tegmedim. Birigerü Tokuz
  Ersinske tegi süledim, Tüpütke kicig [teg]medim.
  Kurigaru Yincü ög[üz]
  [3] hep düzene soktum. O simdi kötü degildir.Türk kagani
  Ötüken ormaninda otursa ilde sikinti yoktur. Doguda
  Santung ovasina kadar ordu sevk ettim, denize ulasmama
  az kaldi. Güneyde Dokuz Ersine kadar ordu sevk ettim,
  Tibete ulasmama az kaldi. Batida inci nehrini gecerek
  4 kece Temir Kapigka tegi süledim. Yirigaru Yir Bayirku
  yiringe tegi süledim. Bunca yirke tegi yoritdim.
  Ötüken yista yig idi yok ermis. Il tutsik yir Ötüken
  yis ermis. Bu yirde olurup Tabgac budun birle
  [4] Demir kapiya kadar ordu sevk ettim. Kuzeyde Yir
  Bayirku yerine kadar ordu sevk ettim. Bunca yere kadar
  yürüttüm. Ötüken ormanindan daha iyisi hic yokmus.
  Il tutucak yer Ötüken ormani imis. Bu yerde oturup
  Cin milleti ile
  5 tüzültüm. Altun kümüs isgiti kutay bungsuz anca birür.
  Tabgac budun sabi sücig agisi yimsak ermis. Sücig sabin
  yimsak agin arip irak budunug anca yagutir ermis.
  Yagura kondukda kisre any ig bilig anda övür ermis.
  [5] anlastim. Altini, gümüsü, ipegi ipekliyi sikintisiz öylece
  veriyor. Cin milletinin sözü tatli,ipek kumasi yumusak imis.
  Tatli sözle, yumusak ipek kumasla aldatip uzak milleti
  öylece yaklastirirmis. Yaklastirip konduktan sonra, kötü
  seyleri o zaman düsünürmüs.
  6 Edgü bilge kisig edgü alp kisig yoritmaz ermis. Bir kisi
  yang ilsar ogusi buduni bisükinge tegi kidmaz ermis.
  Sücig sabinga yimsak agisinga arturup öküs Türk budun
  öltüg. Türk budun ölsiking. Biriye Cogay yis Tögültün
  [6] iyi bilgili insani, iyi cesur insani yürütmezmis. Bir insan
  yanilsa, kabilesi milleti, akrabasina kadar barindirmazmis.
  Tatli sözüne, yumusak ipek kumasina aldanim cok cok,
  Türk milleti, öldün;Türk milleti, öleceksin! Güneye Cogay
  ormanina, Tögüldün
  7 yazi konayin tiser Türk budun ölsikig. Anda anyig kisi
  anca bosgurur ermis. Irak erser yablak agi birür, yaguk
  erser edgü agi birür tip anca bosgurur ermis.Bilig bilmez
  kisi ol sabig alip yaguru barip öküs kisi öltüg.
  [7] ovasina konayim dersen, Türk milleti, öleceksin! Orda
  kötü kisi söyle ögretiyormus: Uzak ise kötü mal verir, yakin
  ise iyi mal verir deyip öyle ögretiyormus. Bilgi bilmez kisi o
  sözü alip, yakina gidip, cok insan, öldün!
  8 Ol yirgerü barsan Türk budun ölteci sen. Ötüken yir
  olurup arkis tirkis isar neng bungug yok. Ötüken yis
  olursar benggü il tuta olurtaci sen. Türk budun tokurkak
  sen. Acsin tosik ölmez sen. Bir todsar acsik ölmez sen.
  Antagingin
  [8] O yere dogru gidersen, Türk milleti öleceksin! Ötüken
  yerinde oturup kervan, kafile gönderirsen hic bir sikintin
  yoktur. Ötüken ormaninda oturusan ebediyen il tutarak
  oturacaksin. Türk milleti, toklugun kiymetini bilmezsin.
  Aclik, tokluk düsünmezsin. Bir doysan acligi düsünmezsin.
  Öyle oldugun
  9 ücün igidmis kaganingin sabin almatin yir sayu bardig.
  Kop anda alkintig, ariltig. anda kalmisi yir sayu kop toru
  ölü yoriyur ertig. Teng ri yarlikadukin ücün [ö]züm
  kutum bar ücün kagan olurtum. Kagan olurup
  [9] icin, beslemis olan kaganinin sözünü almadan her yere
  gittin. Hep orda mahvoldun, yok edildin. Orda, geri
  kalaninla her yere hep zayiflayarak, ölerek yürüyordun.
  Tanri buyurdugu icin, kendim devletli oldugum icin, kagan
  oturdum. Kagan oturup
  10 yok cigany budunug kop kubratdim. Cigany budunug
  bay kildim. Az budunug öküs kildim. Azu bu sabimda
  igid bar gu? Türk begler budun buni esiding. Türk
  [budun ti]rip il tutsikingin bunda urtum. Yangilip
  ölsikingin yime
  [10] ac, fakir milleti hep toplattim.Fakir milleti zengin
  kildim. Az milleti cok kildim. Yoksa, bu sözümde yalan
  var mi? Türk beyleri, milleti bunu isitin! Türk milletini
  toplayip il tutacagini burda vurdum. Yanilip ölecegini yine
  11 bunda urtum. Neng neng sabim erser benggü taska
  urtum. Angar körü biling. Türk amti budun begler bödke
  körügme begler gü yangiltaci siz? Men b[enggü tas
  tokitdim Tabg]ac kaganda bedizci kelürtüm,
  bedizet[t)im. Mening sabimin simadi.
  [11] burda vurdum. Her ne sözüm varsa ebedi tasa vurdum.
  Ona bakarak bilin. Simdiki Türk milleti,beyleri,bu zamanda
  itaat eden beyler olarak mi yanilacaksiniz? Ben ebedi tas
  yontturdum Cin kaganindan resimci getirdim,resimlettim.
  Benim sözümü kirmadi.
  12 Tabgac kaganing icreki bedizcig iti. Angar adincig
  bark yaraturtum. Icin tasin adincig bediz urturtum. Tas
  tokitdim. Köng ülteki sabimin u[rturtum On Ong
  ogling]a tatinga tegi buni körü biling. Benggü tas
  [12] Cin kaganin maiyetindeki resimciyi gönderdim. Ona
  bambaska türbe yaptirdim. Icine disina bambaska resim
  vurdurdum: Tas yontturdum. Gönüldeki sözümü
  vurdurdum On ok ogluna, yabancina kadar bunu
  görüp bilin. Ebedi tas
  13 tokitdim. b[uil] erser, anca taki erig yirte irser,
  anca erig yirte benggü tas tokitdim, bitid[d]im. Ani
  körüp anca biling. Ol tas []dim.
  Bu bitig bitigme atisi Yol[l]ug T[igin].
  [13] yontturdum Il ise, söyle daha erisilir yerde ise, iste
  öyle erisilir yerde ebedi tas yontturdum, yazdirdim. Onu
  görüp öyle bilin. Su tas dim.
  Bu yaziyi yazan yegeni Yollug Tigin
  Doğu yüzü

  Metin

  Tercüme

  1 Üze kök tengri asra yagiz yir kilindukda ikin ara kisi
  ogli kilinmis. Kisi oglinda üze ecüm apam Bumin Kagan
  Istemi Kagan olurmis. Olurupan Türk budunung ilin
  törüsin tuta birmis, iti birmis.
  [1] Üstte mavi gök,altta yagiz yer kilindikta,ikisi arasinda
  insan oglu kilinmis. Insan oglunun üzerine ecdadim Bumin
  Kagan, Istemi Kagan oturmus. Oturarak Türk milletinin
  ilini töresini tutu vermis, düzenleyi vermis.
  2 Tört bulung kop yagi ermis.Sü sülepen tört bulungdaki
  budunug kop almis.kop baz kilmis.Basligig yükündürmis
  tizligig sökürmis. Ilgerü Kadirkan yiska tegi kirü Temir
  Kapigka tegi kondurmus. Iki ara
  [2] Dört taraf hep düsman imis. Ordu sevk ederek dört
  taraftaki milleti hep almis, hep tabi kilmis. Basliya bas
  egdirmis,dizliye diz cöktürmüs.Doguda Kadirkan ormanina
  kadar, batida Demir Kapiya kadar kondurmus.
  Ikisi arasinda
  3 idi oksuz Kök Türk anca olurur ermis. Bilge kagan
  ermis, alp kagan ermis. Buyruki yime bilge ermis erinc,
  alp ermis erinc. Begleri yime buduni yime tüz ermis. Ani
  ücün ilig anca tutmis erinc. Ilig tutup törüg itmis.
  Özü anca
  [3] pek teskilatsiz Gök Türk öylece oturuyormus. Bilgili
  kagan imis,cesur kagan imis.Buyruku yine bilgili imis tabii,
  cesur imis tabii. Beyleri de milletide dogru imis. Onun icin
  ili öylece tutmus tabii. Ili tutup töreyi düzenlemis.
  Kendisi öylece
  4 kergek bolmis. Yogci sigitci öng re kün togsikda Bökli
  cöl[l]üg il Tabgac Tüpüt Apar Purum Kirkiz Üc
  Kurikan Otuz Tatar Kitany Tatabi bunca budun kelipen
  sigtamis yoglamis. Antag küllüg kagan ermis. Anda
  kisre inisi kagan
  [4] vefat etmis. Yasci, aglayici, doguda gün dogusundan
  Bökli Cöllü halk, Cin, Tibet, Avar, Bizans, Kirgiz, Üc
  Kurikan, Otuz Tatar, Kitay, Tatabi, bunca millet gelip
  aglamis, yas tutmus. Öyle ünlü kagan imis. Ondan sonra
  kücük kardesi kagan
  5 bolmis erinc, ogliti kagan bolmis erinc. Anda kisre
  inisi ecisin teg kilinmaduk erinc, ogli kangin teg
  kilinmaduk erinc. Biligsiz kagan olurmis erinc, yablak
  kagan olurmis erinc. Buyruki yime biligsiz erinc, yablak
  ermis erinc.
  [5] olmus tabii, ogullari kagan olmus tabii. Ondan sonra
  kücük kardesi büyük kardesi gibi kilinmamis olacak.
  Bilgisiz kagan oturmustur, kötü kagan oturmustur.Buyruku
  da bilgisizmis tabii, kötü imis tabii.
  6 Begleri buduni tüzsüz ücün Tabgac budun tebligin
  kürlüg ücün armakcisin ücün inili ecili kingsürtükin
  ücün begli budunlig yongsurtukin ücün Türk budun
  illedük ilin icginu idmis,
  [6] Beyleri, milleti ahenksiz oldugu icin, Cin milleti hilekar
  ve sahtekar oldugu icin, aldatici oldugu icin, kücük kardes
  ve büyük kardesi birbirine düsürdügü icin, bey ve milleti
  karsilikli cekistirdigi icin, Türk milleti il yaptigi ilini elden
  cikarmis,
  7 kaganladuk kaganin yitürü idmis. Tabgac budunka
  beglik uri oglin kul boldi, isilik kiz oglin küng boldi.
  Türk begleri Türk atin iti. Tabgacgi begleri Tabgac atin
  tutupan Tabgac kaganka
  [7] kagan yaptigi kaganini kaybedi vermis. Cin milletine
  beylik erkek evladi kul oldu, hanimlik kiz evladi cariye
  oldu. Türk beyler Türk adini birakti. Cinli beyler Cin adini
  tutup, Cin kaganina
  8 körmis. Elig yil isig kücüg birmis. Ilgerü kün togsikda
  Bökli kaganka tegi süleyim birmis. Tabgac kaganka ilin
  törüsin ali birmis. Türk kara kamag
  [8] itaat etmis. Elli yil isi gücü vermis. Doguda gün
  dogusunda Bökli kagana kadar ordu sevk edi vermis.
  Batida Demir Kapiya kadar ordu sevk edi vermis. Cin
  kaganina ilini, töresini ali vermis. Türk halk
  9 budun anca timis: Illig budun ertim, ilim amti kani,
  kimke ilig kazganur men tir ermis. Kaganlig budun
  ertim, kaganim kani, ne kaganka isig kücüg birür men
  tir ermis. Anca tip Tabgac kaganka yagi bolmis.
  [9] kitlesi söyle demis: Illi millet idim, ilim simdi hani, kime
  ili kazaniyorum der imis. Kaganli millet idim, kaganim
  hani, ne kagana isi gücü veriyorum der imis. Öyle diyip
  Cin kaganina düsman olmus.
  10 Yagi bolup itinü yaratunu umaduk yana icikmis.
  Bunca isig kücüg birtükgerü sakinmati Türk budun
  ölüreyin urugsiratayin tir ermis. Yokadu barir ermis.
  Üze Türk Tengrisi Türk iduk yiri
  [10]Düsman olup,kendisini tanzim ve tertip edemediginden
  yine teslim olmus. Bunca isi gücü verdigini düsünmeden,
  Türk milletini öldüreyim, kökünü kurutayim der imis.
  Yok olmaya gidiyormus.
  11 subi anca itmis. Türk budun yok bolmazun tiyin
  budun bolcun tiyin kang im Iltiris Kaganig ögüm Ilbilge
  Katunug tengri töpüsinde tutup yügerü kötürmis erinc.
  Kang im kagan yiti yigirmi erin tasikmis. Tasra
  [11] Yukarida Türk tanrisi, Türk mukaddes yeri, suyu öyle
  tanzim etmis. Türk milleti yok olmasin diye, millet olsun
  diye babam Iltiris Kagani, annem Ilbilge Hatunu gögün
  tepesinde tutup yukari kaldirmis olacak. Babam kagan on
  yedi erle disari cikmis. Disari
  12 yoriyur tiyin kü esidip balikdaki tagikmis, tagdaki
  inmis, tirilip yitmis er bolmis. Tengri küc birtük ücün
  kangim kagan süsi böri teg ermis, yagisi kony teg ermis.
  Ilgerü kurigaru sülep ti[r]m[is] kubrat[mis]. [K]amagi
  [12] yürüyor diye ses isitip sehirdeki daga cikmis, dagdaki
  inmis, toplanip yedi er olmus. Tanri kuvvet verdigi icin
  babam kaganin askeri kurt gibi imis, düsmani koyun gibi
  imis. Doguya, batiya asker sev edip toplamis, yigmis. Hepsi
  13 yiti yüz er bolmis. Yiti yüz er bolup ilsiremis
  kagansiramis budunug, küng edmis kuladmis budunug
  Türk törüsin icginmis budunug ecüm apam törüsince
  yaratmis,bosgurmis.Tölis Tardus [budunug anda itmis.]
  [13] yedi yüz er olmus. Yedi yüz er olup ilsizlesmis,
  kagansizlasmis, milleti, Türk töresini birakmis milleti,
  ecdadimin töresince yaratmis, yetistirmis. Tölis, Tardus
  milletini orda tanzim etmis.
  14 Yabgug sadig anda birmis. Biriye Tabgac budun yagi
  ermis. Yiriya Baz kagan Tokuz Oguz budun yagi ermis.
  Kirkiz Kurikan Otuz Tatar Kitany Tatabi kop yagi
  ermis. Kangim kagan bunca
  [14] Yabguyu, sadi orda vermis. Güneyde Cin milleti
  düsman imis. Kuzeyde Baz Kagan, Dokuz Oguz kavmi
  düsman imis. Kirgiz, Kurikan, Otuz Tatar, Kitay, Tatabi
  hep düsman imis. Babam kagan bunca
  15 Kirk artuki yiti yoli sülemis, yigirmi süngüs
  süngirmis. Tengri yarlikaduk ücün illigig ilsiretmis,
  kaganligig kagansiratmis, yagig baz kilmis, tizligig
  sökirmis, basligig yükündü[rmis. Kangim kagan anca
  ilig]
  [15] Kirk yedi defa ordu sevk etmis, yirmi savas yapmis.
  Tanri lütfettigi icin illiyi ilsizletmis, kaganliyi
  kagansizlatmis, düsmani tabi kilmis, dizliye diz cöktürmüs,
  basliya bas egdirmis. Babam kagan öylece ili,
  16 törüg kazganip uca barmis. Kangim kaganka Baz
  kaganig balbal tikmis. Ol törüde üze ecim kagan olurti.
  Ecim kagan olurupan Türk budunug yice itdi, igit[t]i.
  Ciganyig [bay kildi, azig öküs kildi].
  [16] töreyi kazanip, ucup gitmis. Babam kagan icin ilkin
  Baz Kagani balbal olarak dikmis. O töre üzerine kagan
  oturdu. Amcam kagan oturarak Türk milletini tekrar
  tanzim etti, besledi. Fakiri zengin kildi, azi cok kildi.
  17 Ecim kagan olurtukda özüm Tardus budun üze sad
  ertim. Ecim kagan birle ilgerü Yasil Ögüz Santung
  yazika tegi süledimiz. Kögmen asa Ki[rkiz yiringe
  tegi süledimiz].
  [17] Amcam kagan oturdugunda kendim Tardus milleti
  üzerinde sad idim. Amcam kagan ile doguda Yesil Nehir,
  Santung ovasina kadar ordu sevk ettik. Batida Demir
  Kapiya kadar ordu sevk ettik. Kögmeni asarak Kirgiz
  ülkesine kadar ordu sevk ettik.
  18 Kamagi bis otuz süledimiz, üc yigirmi süngüsdümüz.
  Illigig ilsiretdimiz, kaganligig kagansiratdimiz. Tizligig
  sökürtümüz, basligig yükündürtümüz. Türgis kagan
  Türkümüz [budunumuz erti. Bilmedükin]
  [18] Yekün olarak yirmi bes defa ordu sevk ettik, on üc
  defa savastik. Illiyi ilsizlestirdik,kaganliyi kagansizlastirdik.
  Dizliye diz cöktürdük, basliya bas egdirdik. Türgis Kagani
  Türkümüz, milletimiz idi. Bilmedigi
  19 ücün bizinge yangil[d]ukin ücün kagani ölti.
  Buyriki begleri yime ölti. On Ok budun emgek körti.
  Ecümüz apamiz tutmis yir sub idisiz bolmazun tiyin
  Az budunug itip yar[atip]
  [19] icin, bize karsi yanlis hareket ettigi icin kagani öldü.
  Buyruku, beyleri de öldü. On Ok kavmi eziyet gördü.
  Ecdadimizin tutmus oldugu yer, su sahipsiz olmasin diye
  Az milletini tanzim ve tertip edip
  20 Bars beg erti. Kagan ati bunda biz birtimiz. Singilim
  kuncuyug birtimiz. Özi yangildi, kagani ölti, buduni
  küng kul boldi. Kögmen yir sub idisiz kalmazun tiyin Az
  Kirkiz Budunug yarat[ip keltimiz, süngüsdümüzilin]
  [20] Bars bey idi. Kagan adini burda biz verdik. Kücük kiz
  kardesim prensesi verdik. Kendisi yanildi, kagani öldü,
  milleti cariye, kul oldu. Kögmenin yeri, suyu sahipsiz
  kalmasin diye Az, Kirgiz kavmini düzene sokup geldik.
  Savastikilini
  21 yana birtimiz. Ilgerü Kadirkan yisig asa budunug
  anca kondurtumuz, anca itdimiz. Kurigaru Kengü
  Tarmanka tegi Türk budunug anca kondurtumuz, anca
  itdimiz. Ol ödke kul kullug bolmis erti, [küng künglüg
  bolmis erti. Inisi ecisin bilmez erti. Ogli kangin bilmez
  erti]
  [21] geri verdik. Doguda Kadirkan ormani asarak milleti
  öyle kondurduk, öyle düzene soktuk. Batida Kengü
  Tarmana kadar Türk milleti öyle kondurduk, öyle düzene
  soktuk. O zamanda kul kullu olmustu. Cariye cariyeli
  olmustu. Kücük kardes büyük kardesini bilmezdi, oglu
  babasini bilmezdi.
  22 Anca kazganmis itmis ilimiz törümüz erti. Türk Oguz
  begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir
  telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati
  [udaci erti]? Türk budun ertin,
  [22] Öyle kazanilmis, düzene sokulmus ilimiz, töremiz
  vardi. Türk, Oguz beyleri, milleti, isitin:Üstte gök basmasa,
  altta yer delinmese, Türk milleti, ilini töreni kim boza
  bilecekti? Türk milleti, vaz gec,
  23 ökün! Küregüng ün ücün igidmis bilge kaganing in
  ertmis barmis edgü ilinge kentü yangildig, yablak
  kigürtüg. Yaraklig kandin kelin yanya iltdi. Süngüglüg
  kandin kelipen süre iltdi? Iduk Ötüken y[is budun
  bardig. Ilgerü barigma]
  [23] pisman ol! Disipsizliginden dolayi, beslemis olan bilgili
  kaganinla, hür ve müstakil iyi iline karsi kendin hata ettin,
  kötü hale soktun. Silahli nereden gelip dagitarak gönderdi?
  Mizrakli nereden gelerek sürüp gönderdi. Mukaddes
  Ötüken ormanin milleti, gittin. Doguya giden,
  24 bardig, kurigaru barigma bardig. Barduk yirde
  edgüg ol erinc: Kaning subca yügürti, süngüküng tagca
  yatdi. Beglik uri oglung kul boldi, isilik kiz oglung küng
  boldi. Bilmedük ücün [yablakingin ücün ecim kagan
  uca bardi.]
  [24] gittin. Batiya giden, gittin, Gittigin yerde hayrin su
  olmali: Kanin su gibi kostu, kemigin dag gibi yatti. Beylik
  erkek evladin kul oldu, hanimlik kiz evladin cariye oldu.
  Bilmedigin icin, kötülügün yüzünden amcam, kagan
  ucup gitti.
  25 Baslayu Kirkiz kaganig balbal tikdim. Türk budunug
  ati küsi yok bolmazun tiyin kangim kaganig ögüm
  katanug kötürmis tengri il birigme tengri Türk budun
  ati küsi yok bolmazun [tiyin özümin ol tengri]
  [25] Önce Kirgiz kaganini balbal olarak diktim. Türk
  milletinin adi sani yok olmasin diye, babam kagani, annem
  hatunu yükseltmis olan Tanri,il veren Tanri, Türk milletinin
  adi sani yok olmasin diye,
  26 kagan olurti erinc. Neng yilsig budunka olurmadim.
  Icre assiz tasra tonsuz yabiz yablak budunda üze
  olurtum. Inim Kül Tigin birle sözlestimiz. Kangimiz
  ecimiz kaz[ganmis budun ati küsi yok bolmazun]
  [26] kendimi o Tanri kagan oturttu tabii. Varlikli, zengin
  millet üzerine oturmadim. Iste assiz, dista elbisesiz; düskün,
  perisan milletin üzerine oturdum. Kücük kardesim Kül
  Tigin ile konustuk. Babamizin, amcamizin kazanmis oldugu
  milletin adi sani yok olmasin
  27 tiyin Türk budun ücün tün udimadim, küntüz
  olurmadim. Inim Kül Tigin birle iki sad birle ölü yitü
  kazgandim. Anca kazganip biriki budunug ot sub
  kilmadim. Men [özüm kagan olurtukuma yir sayu]
  [27] diye, Türk milleti icin gece uyumadim, gündüz
  oturmadim. Kücük kardesim Kül Tigin ile, iki sad ile öle
  yite kazandim. Öyle kazanip bütün milleti ates,su kilmadim.
  Ben kendim kagan oturdugumda, her yere
  28 barmis budun ölü yitü yadagin yalingin yana kelti.
  Budunug igideyim tiyin yirigaru Oguz budun tapa ilgerü
  Kitany Tatabi budun tapa birigerü Tabgac tapa ulug sü
  iki yigir[mi süledim süngüsdüm. Anda]
  [28] gitmisolan millet öle yite, yaya olarak ciplak olarak
  dönüp geldi. Milleti besleyeyim diye,kuzeyde Oguz kavmine
  dogru, doguda Kitay, Tatabi kavmine dogru
  29 kisre tengri yarlikazu kutum bar ücün ülügüm bar
  ücün ölteci budunug tirgürü igit[t]im. Yaling budunug
  tonlug, cigany budunug bay kildim. Az budunug öküs
  kiltim. Igar illigde [igar kaganligda yig kildim. Tört
  bulungdaki]
  [29] sonra, Tanri bagislasin, devletim var oldugu icin,
  kismetim var oldugu icin, ölecek milleti diriltip besledim.
  Ciplak milleti elbiseli, fakir milleti zengin kildim. Az milleti
  cok kildim. Degerli illiden, degerli kaganlidan daha iyi
  kildim. Dört taraftaki
  30 budunug kop baz kaldim, yagisiz kildim. Kop manga
  körti. Isig kücüg birür. Bunca törüg kazganip inim Kül
  Tigin özi anca kergek boldi. Kangim kagan ucdukda
  inim Kül Tigin yi[ti yasda kalti ]
  [30] milleti hep tabii kildim, düsmansiz kildim. Hep bana
  itaat etti. Is gücü veriyor. Bunca töreyi kazanip kücük
  kardesim Kül Tiginkendisi öyle vefat etti. Babam kagan
  uctugunda kücük kardesim Kül Tigin yedi yasinda kaldi
  31 Umay teg ögüm katun kutinga inim kül tigin er at
  buldi. Alti yigirmi yasinga ecim kagan ilin törüsin anca
  kazgandi. Alti Cub Sogdak tapa süledimiz, bozdumuz.
  Tabgac Ong tutuk bis t[ümen sü kelti, süngüsdümüz?]
  [31] Umay gibi annem hatunun devletine kücük kardesim
  Kül Tigin er adini aldi. On alti yasinda, amcam kaganin
  ilini, töresini söyle kazandi: Alti Cub Sogdaka dogru ordu
  sevk ettik, bozduk. Cinli Ong vali, elli bin asker geldi,
  savastik.
  32 Kül Tigin yadagin oplayu tegdi, Ong tutuk yurcin
  yaraklig eligin tutdi, yarakligdi kaganka anculadi. Ol
  süg anda yok kildimiz. Bir otuz yasinga Caca sengünke
  sünggüsdümüz. Ang ilki Tadinging Corung boz [atig
  binip tegdi. Ol at anda]
  [32] Kül Tigin yaya olarak atilip hücum etti. Ong valinin
  kayin biraderini, silahli, elle tuttu, silahli olarak kagana
  takdim etti.O orduyu orda yok ettik. Yirmi bir yasinda iken,
  Caca generale karsi savastik. En önce Tadigin, Corun boz
  atina binip hücum etti. O at orda
  33 ölti. Ikinti Isbara Yamtar boz atig binip tegdi. Ol at
  anda ölti. Ücünc Yigen Silig beging kedimlig tong at
  binip tegdi. Ol at anda ölti. Yarinkinda yalmasinda yüz
  artuk okin urti, yüzing e basing a bir ok t[egürmedi ]
  [33] öldü. Ikinci olarak Isbara Yamtarin boz atina binip
  hücum etti. O at orda öldü. Zirhindan kaftanindan yüzden
  fazla ok ile vurdular, yüzüne basina bir tane degdirmedi.
  34 Tegdükin Türk begler kop bilir siz. Ol süg anda yok
  kildimiz. Anda kisre Yir Bayirku Ulug Irkin yagi boldi.
  Ani yany ip Türgi Yargün költe bozdumuz. Ulug Irkin
  azkinya erin tezip bardi. Kül Tigin [alti otuz]
  [34] Hücum ettigini, Türk beyleri, hep bilirsiniz. O orduyu
  orda yok ettik. Ondan sonra Yir Bayirkunun Ulug Irkini
  düsman oldu. Onu dagitip Türgi Yargun Gölünde bozduk.
  Ulug Irkin azicik erle kacip gitti. Kül Tigin yirmi alti
  35 yasinga Kirkiz tapa süledimiz. Süngüg batimi karig
  söküpen Kögmen yisig toga yorip Kirkiz budunug uda
  basdimiz. Kaganin birle Songa yisda süngüsdümüz. Kül
  Tigin Bayirkun[ung ak adgi]r[ig]
  [35] yasinda iken Kirgiza dogru ordu sevk ettik. Mizrak
  batimi kari söküp,Kögmen ormanini asarak yürüyüp Kirgiz
  kavmini uykuda bastik. Kagani ile Songa ormaninda
  savastik. Kül Tigin, Bayirkunun ak aygirina
  36 binip oplayu tegdi. Bir erig okun urti, iki erig udu
  asuru sancdi. Ol tegdükde Bayirkunung ak adgirig
  udlukin siyu urti. Kirkiz kaganin ölürtümüz, ilin altimiz.
  Ol yilka Tü[rgis tapa Altun yisig]
  [36] binip atilarak hücum etti. Bir eri ok ile vurdu, iki eri
  kovalayip takip ederek mizrakladi. O hücum ettiginde,
  Bayirkunun ak aygiri, uylugunu kirarak, vurdular. Kirgiz
  kaganini öldürdük, ilini aldik. O yilda Türgise dogru Altin
  ormanini
  37 toga irtis ögüzüg kece yoridimiz. Türgis budunug uda
  basdimiz. Türgis kagan süsi Bolcuda otca borca kelti.
  Süngüstümüz. Kül Tigin basgu boz at binip tegdi.
  Basgu boz k[.
  [37] asarak, Irtis nehrini gecerek yürüdük. Türgis kavmini
  uykuda bastik. Türgis kaganinin ordusu Bolcuda ates gibi,
  firtina gibi geldi. Savastik. Kül Tigin alni beyaz boz ata
  binip hücum etti. Alni beyaz boz
  38 ] tutuz[i]. Ikisin öze alduzdi. Anda yana kirip
  Türgis kagan buyruki Az tutukug elgin tutdi. Kaganin
  anda ölürtümüz, ilin altimiz. Kara Türgis budun kop
  icikdi. Ol budunug Tabarda ko[nturtumuz? ]
  [38] tutturdu. Ikisini kendi yakalatti. Ondan sonra tekrar
  girip Türgis kaganinin buyruku Az valisini elle tuttu.
  Kaganini orda öldürdük, ilini aldik. Türgis avam halki hep
  tabi oldu. O kavmi Tabarda kondurduk
  39 Sogdak budun iteyin tiyin Yincü ögüzüg kece Temir
  Kapigka tegi süledimiz. Anda kisre Kara Türgis budun
  yagi bolmis. Kengeris tapa bardi. Bizing sü ati toruk
  azuki yok erti. Yablak kisi er[ ]
  [39] Sogd milletini düzene sokayim diye inci nehrini
  gecerek Demir Kapiya kadar ordu sevk ettik. Ondan sonra
  Türgis avam halki hep tabi oldu. O kavmi Tabarda
  kondurduk
  40 alp er bizinge tegmis erti. Antag ödke ökünüp Kül
  Tiginig az erin irtürü itimiz. Ulug süng üs süng üsmis
  Alp Salci ak atin binip tegmis. Kara Türgis budunug
  anda ölürmis. almis. Yana yorip
  [40] kahraman er bize hücum etmisti. Öyle bir zamanda
  pisman olup Kül Tigini az erle eristirip gönderdik. Büyük
  savas savasmis. Türgis avam halkini orda öldürmüs,
  yenmis. Tekrar yürüyüp

 3. Dr Zeynep
  Bayan Üye
  Kuzey yüzü

  Metin

  Tercüme

  1 [] birle Kosu tutuk birle süngüsmis. Erin kop ölirmis.
  Ebin barimin [kali]siz kop kelürti. Kül Tigin yiti otuz
  yasinga. Karluk budun erür barur erkli yagi boldi. Tamag
  Iduk Basda süngüstümüz.
  [1] [ ] ile, Kosu vali savasmis. Askerini hep öldürmüs.
  Evini, malini eksiksiz hep getirdi. Kül Tigin yirmi yedi yasina
  gelince Karluk kavmi hür ve müstakil iken düsman oldu.
  Tamag Iduk Basda savastik.
  2 [Kül] Tigin ol süngüsde otuz yasayur erti. Alp Salci
  [ak]in binip oplayu tegdi. Iki erig udu asuru sancdi.
  Karlakug ölürtümüz, altimiz. Az budun yagi boldi. Kara
  Költe süngüsdümüz. Kül Tigin bir kirk yasayur erti. Alp
  Salci akin
  [2] Kül Tigin o savasta otuz yasinda idi. Alp Saci ata binip
  atilarak hücum etti. Iki eri takip edip kovalayarak
  mizrakladi. Karluku öldürdük, yendik. Az milleti düsman
  oldu. Kara Gölde savastik. Kül Tigin otuz bir yasinda idi.
  Alp Saci akina
  3 binip oplayu tegdi. Az ilteberig tutdi. Az budun anda
  yok boldi. Ecim kagan ili kamsag boltukinda budun ilig
  ikegü boltikinda izgil budun birle süngüsdümüz. Kül Tigin
  Alp Salci akin binip
  [3] binip atilarak hücum etti. Az ilteberini tuttu. Az milleti
  orda yok oldu. Amcam kaganin ili sasdiginda; millet,
  hükümdar ikiye ayrildiginda; Izgil milleti ile savastik. Kül
  Tigin Alp Salci akina binip
  4 o[playu tegd]i. Ol at anda tüs[di]. Izgil [budun] ölti.
  Tokuz Oguz budun kentü budunum erti. Tengri yir
  bulgakin ücün yagi boldi. Bir yilka bis yoli süngüsdümüz.
  Ang ilk Togu Balikda süngüsdümüz.
  [4] atilarak hücum etti. O at orda düstü. Izgil milleti öldü.
  Dokuz Oguz milleti kendi milletim idi. Gök, yer bulandigi
  icin düsman oldu. Bir yilda bes defa savastik. En önce Togu
  Balikta savastik.
  5 Kül Tigin azman akig binip oplayu tegdi. Alti erig
  sancdi. Sü [t]egisinde yitinc erig kilicladi. Ikinti
  Kusalgukda Ediz birle süngüsdümüz. Kül Tigin Az yagizin
  binip oplayu tegip bir erig sancdi.
  [5] Kül Tigin Azman akina binip atilarak hücum etti.
  Alti eri mizrakladi. Askerin hücumda yedinci eri kilicladi.
  Ikinci olarak Kusalgukta Ediz ile savastik. Kül Tigin Az
  yagizina binip, atilarak hücum edip bir eri mizrakladi.
  6 Tokuz erig egire tokidi. Ediz budun anda ölti. Ücünc
  Bo[lcu]da Oguz birle süngüsdümüz. Kül Tigin Azman
  akig binip tegdi, sancdi. Süsin sancdimiz, ilin altimiz.
  Törtünc Cus basinda süngüsdümüz. Türk
  [6] Dokuz eri cevirerek vurdu. Ediz kavmi orda öldü.
  Ücüncü olarak Bolcuda Oguz ile savastik. Kül Tigin Azman
  akina binip hücum etti, mizrakladi. Askerini mizrakladik,
  ilini aldik. Dördüncü olarak Cus basinda savastik. Türk
  7 budun adak kamsatdi. Yablak bo[ldac]i erti. Oza
  [k]elmis süsin Kül Tigin agitip Tongra bir ogus alpagu
  on erig Tong a Tigin yoginda egirip ölürtümüz. Bisinc
  Ezginti Kadizda Oguz birle süngüsdümüz. Kül Tigin
  [7] milleti ayak titretti. Perisan olacakti. Ilerleyip gelmis
  ordusunu Kül Tigin püskürtüp, Tongradan bir boyu, yigit on
  eri Tongra Tigin mateminde cevirip öldürdük. Besinci
  olarak Ezginti Kadizda Oguz ile savastik. Kül Tigin
  8 Az yagizin binip tegdi. Iki erig sancdi. b[alikk]a
  b[as]ikdi. Ol sü anda ö[lti]. Amga korgan kislap yazinga
  Oguzgaru sü tasikdimiz.Kül Tigin ebig baslayu kit[t]imiz.
  Oguz yagi ordug basdi. Kül Tigin
  [8] Az yagizina binip hücum etti. Iki eri mizrakladi, camura
  soktu. O ordu orda öldü. Amga kalesinde kislayip ilk
  baharinda Oguza dogru ordu cikardik. Kül Tigin evin
  basinda birakarak, müdafaa tedbiri aldik. Oguz düsman,
  merkezi basti. Kül Tigin
  9 ögsüz akin binip tokuz eren sancdi, ordug birmedi.
  Ögüm katun ulayu öglerim ekelerim kelingünüm
  kuncuylarim bunca yime tirigi kung boldaci erti, ölügi
  yurtda yolta yatu kaldaci ertigiz.
  [9] öksüz akina binip dokuz eri mizrakladi, merkezi vermedi.
  Annem hatun ve analarim, ablalarim, gelinlerim,
  prenseslerim, bunca yasayanlar cariye olacakti, ölenler
  yurtta yolda yatip kalacaktiniz.
  10 Kül Tigin yok erser, kop ölteci ertigiz. Inim Kül Tigin
  kergek boldi. Özüm sakindim. Körür közüm körmez teg,
  bilir biligim bilmez teg boldi. Özüm sakindim. Öd tengri
  yasar. Kisi ogli kop ölgeli törümis.
  [10] Kül Tigin olmasa hep ölecektiniz. Kücük kardesim Kül
  Tigin vefat etti. Kendim düsünceye daldim. Görür gözüm
  görmez gibi, bilir aklim bilmez gibi oldu. Kendim düsünceye
  daldim. Zamani Tanri yasar. Insan oglu hep ölmek icin
  türemis.
  11 Anca sakindim. Közde yas kelser tida köngülte sigit
  kelser yanduru sakindim. Katigdi sakindim. Iki sad ulayu
  ini yigünüm oglanim beglerim budunum közi kasi yablak
  boldaci tip sakindim. Yogci sigitci Kitany Tatabi budun
  baslayu
  [11] Öyle düsünceye daldim. Gözden yas gelse mani olarak,
  gönülden aglamak gelse geri cevirerek düsünceye daldim.
  Müthis düsünceye daldim. Iki sadin ve kücük kardes
  yegenimin, oglumun, beylerimin, milletimin gözü kasi kötü
  olacak diyip düsünceye daldim. Yasci, aglayici olarak Kitay,
  Tatabi milletinden basta
  12 Udar seng ün kelti. Tabgac kaganda Isiyi Likeng kelti.
  Bir tümen agi altun kümüs kergeksiz kelürti. Tüpüt
  kaganda bölün kelti. Kuriya kün batsikdaki Sogd Bercik
  er Bukarak ulus budunda Enik sengün Ogul Tarkan kelti.
  [12] Udar general geldi. Cin kaganindan Isiyi Likeng geldi.
  On binlik hazine, altin, gümüs fazla fazla getirdi. Tibet
  kaganindan vezir geldi. Batida gün batisindaki Sogd, Iranli,
  Buhara ülkesi halkindan Enik general, Ogul Tarkan geldi.
  13 On ok oglum Türgis kaganda Makarac tamgaci Oguz
  Bilge Tamgaci kelti. Kirkiz kaganda Tardus Inancu Cor
  kelti. Bark itgüci bediz yaratigma bitig tas itgüci Tabgac
  kagan cikani Cang sengün kelti.
  [13] On Ok oglum Türgis kaganindan Makarac mühürdar,
  Oguz Bilge mühürdar geldi. Kirgiz kaganindan Tardus
  Inancu Cor geldi. Türbe yapici, resim yapan, kitabe tasi
  yapicisi olarak Cin kaganinin yegeni Cang general geldi.
  Kuzey-doğu yüzü- Metin

  Kuzey-doğu yüzü- Tercüme

  1 Kül Tigin kany yilka yiti yigirtmike ucdi. Tokuzunc ay
  yiti otuzka yog ertürtümüz. Barkin bedizin bitig tas[in]
  bicin yilka yitinc ay yiti otuzka kop alkd[imi]z. Kül Tigin
  ö[zi?] kirk artuk[i y]iti yasing[a] bulit bust[adi]
  bunca bedizcig Tuygut ilteber kelü[r]ti.
  [1] Kül Tigin koyun yilinda on yedinci günde uctu.
  Dokuzuncu ay, yirmi yedinci günde yas töreni tertip ettik.
  Türbesini, resimini, kitabe tasini maymun yilinda yedinci ay,
  yirmi yedinci günde hep bitirdik. Kül Tigin kendisi kirk yedi
  yasinda bulut cöktürdü Bunca resimciyi Tuygut vali
  getirdi.
  Güney-doğu yüzü- Metin

  Güney-doğu yüzü- Tercüme

  1 Bunca bitig bitigme Kül Tigin atisi Yol[l]ug Tigin
  bitidim. Yigirmi kün olurup bu taska bu tamka kop
  Yol[l]ug Tigin bitidim. Igar oglaning izda taygununguzda
  yigdi igidür ertigiz. Uca bardigiz. Tengr[ide] tirigdekice
  [1] Bunca yaziyi yazan Kül Tiginin yegeni Yollug Tigin,
  yazdim. Yirmi gün oturup bu tasa, bu duvara hep Yollug
  Tigin, yazdim. Degerli oglunuzdan, evladinizdan cok daha
  iyi beslerdiniz. Ucup gittiniz. Gökte hayattaki gibi
  Güney-batı yüzü- Metin

  Güney-batı yüzü- Tercüme

  1 Kül Tigining altunin kümisin agisin barimin tör[t
  bing?] yilk[is]in ayigma Tuygut bu begim tigit yügerü
  teng[ri ] tas bitidim. Yol[l]ug Tigin.
  [1] Kül Tiginin altinini, gümüsünü, hazinesini, servetini, dört
  binlik at sürüsünü idare eden Tuygut bu Beyim prens
  yukari gök tas yazdim. Yollug Tigin.
  Batı yüzü- Metin

  Batı yüzü- Tercüme

  1 Kuridin [S]ogud örti. Inim Kül Tigin ücün öl[ü yitü?]
  isig kücüg birtük ücün Türk Bilge Kagan ayukika inim
  Kül Tiginig küzedü olurtum. Inancu Apa Yargan Tarkan
  atig [b]ilrtim. [An]i ögürt[üm].
  [1] Batidan Sog bas kaldirdi. Kücük kardesim Kül Tigin
  icin, öle yite isi gücü verdigi icin, Türk Bilge Kagani, nezaret
  etmek üzere, kücük kardesim Kül Tigini gözeterek oturdum.
  Inancu Apa Yargan Tarkan adini verdim. Onu övdürdüm.

+ Yorum Gönder