+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Alp Er Tunganın ölümü konusunda söylenmiş bir sagu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Alp Er Tunganın ölümü konusunda söylenmiş bir sagu
  Alp Er Tunganın ölümü konusunda söylenmiş bir sagu

  Alp Er Tunganın sagu


  Alp Er Tunganın ölümü konusunda söylenmiş bir sagu.jpg
  Sakalar dönemine âit Alp Er Tunga ve şu olmak üzere iki destan tesbit edilmiştir.

  Alp Er Tunga, M.Ö. VII. yüzyılda yaşamış kahraman ve çok sevilen bir Saka hükümdarıdır.

  Alp Er Tunga Orta Asya’daki bütün Türk boylarını birleştirerek hâkimiyeti altına almış daha sonra Kafkasları aşarak Anadolu Suriye ve Mısır’ı fethetmiş ve Saka devletini kurmuştur.


  Alp Er Tunga’nın hayatı savaşlarla geçmiştir. Uzun süre mücadele ettiği İranlı Medlerin hükümdarı Keyhusrev ‘in davetinde hile ile öldürülmüştür.

  Alp Er Tunga ile iranlı Med hükümdarları arasındaki bu mücadelelerin hatıraları uzun asırlar hem Türkler hem İranlılar arasında yaşatılmıştır.

  Alp Er Tunga, Asur kaynaklarında Maduva,Heredot’ta Madyes, iran ve islâm kaynaklarında Efrasyab adlarıyla anılmaktadır. Orhun Yazıtlarında “Dokuz Oğuzlar” arasında “Er Tunga” adına yapılan “yuğ” merasiminden söz edilmektedir. Turfan şehrinin batısında bulunan “Bezegelik” mabedinin duvarında da Alp Er Tunga’nın kanlı resmi bulunmaktadır. “Divan ü Lügat-it Türk” ün yazarı Kaşgarlı Mahmud’a ve ” Kutadgu Bilig” yazarı Yusuf Has Hacip’e göre “Alp Er Tunga” iran destanı “şehname” deki büyük ve efsanevî Turan hükümdarı “Efrasiyab”dır.

  Divan ü Lûgat-it Türk’de Turan hükümdarlığının merkezi olarak “Kaşgar” şehri gösterilmektedir. islâmiyeti kabul etmiş olan Karahanlı/ devleti hükümdarları da kendilerinin “Efrasyap” sülalesinden geldiklerine inanmışlar ve bunu ifade etmişlerdir. Moğol tarihçisi Cüveyni de Uygur devletinin hükümdarlarının da Efrasyap soyundan olduğunu yazmaktadır.

  Şecere-i Terakime’ye göre Selçuklu Sultanları kendilerini Efrasyab soyundan kabul ederlerdi. Rusların Yakut adını verdiği Türk gurup aslında kendilerine Saka dediklerini söylemişlerdir. Tarih içinde kaybolduğunu düşündüğümüz Saka Türklerinin az da olsa bir bölümünün bugün hayatiyetlerini sürdürmeleri pek çok meselenin yeniden araştırılarak doğruların ortaya çıkmasına yardımcı olabilecektir. Tarihçi Mesudî de M.S.7. yüzyılın başındaki Köktürk hakanının “Efrasyab” soyundan olduğunu yazmaktadır.

  Bütün bu bilgilerden hareketle “Tunga Alp” le ilgili efsanelerin Kök Türklerden önce doğu ve orta Tiyanşan alanında yaşayan Türkler arasında meydana geldiğini ve bu destanın daha sonraları Kök Türk ve Uygurlar arasında yaşayarak devam ettiğini göstermektedir.

  Alp Er Tunga destanının metni bu güne ulaşamamıştır. Bir kısmından yukarıda bahsettiğimiz kaynaklarda bu değerli Saka hükümdarı ve kahramanı hakkında bilgiler ve bir de sagu (ağıt) tesbit edilmiştir:  Alp Er Tunga öldi mü
  Issız ajun kaldı mu
  Ödlek öçin aldı mu
  Emti yürek yırtılur

  Ödlek yarağ közetti
  Oğrun tuzağ uzattı
  Begler begin azıttı
  Kaçsa kalı kurtulur

  Özlek küni tavratur
  Yalnguk küçi kevretür
  Erdin ajun savrıtur
  Kaçsa takı artılur

  Ögreyüki mundağ ok
  Munda adın tedeğ ok
  Atsa ajun ugrap ok
  Tağlar başı kertilür

  Uluşıp eren börleyu
  Yırtıp yaka urlayu
  Sıkrıp üni yırluyu
  Sığtap közi örtülür
 2. Acil

  Alp Er Tunganın ölümü konusunda söylenmiş bir sagu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


alp er tunga sagusu