+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda orhun kitabelerinin türk tarihindeki önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  orhun kitabelerinin türk tarihindeki önemi
  orhun kitabelerinin türk tarihindeki önemi  orhun kitabelerinin türk tarihindeki önemi.jpg  Orhun Kitabeleri, Türk kültür tarihinin, bugün için bilinen ilk yazılı belgeleridir. Aynı zamanda Türk dili, edebiyatı ve Türk tarihinin ilk ve ebedi abideleridir.Orhun Kitabeleri, Türk dili üzerinde çalışan alimler için hazine kadar değerli bir kaynaktır.
  Kitabelerdeki dil, hayran www.alasayvan.net/ olunacak ve hayret edilecek derecede mükemmeldir. Kitabelerin her cümlesinde şiir lezzeti duyulmaktadır. Cümleler kısa ve kesik olup derin bir anlam taşımaktadır. Herhangi bir kelime, cümleden çıkarıldığında veya ilave edildiğinde hemen bozulacak bir dengeye sahiptir.VIII. asırda yazılan kitabelerin dili ve her satırında ifade edilen www.alasayvan.net/ fikirler emsalsizdir. Her satırında koyu bir Türklük şuuru ve milliyetçilik yatmaktadır. Bu emsalsiz gelişmişlik, Türk yazılı edebiyatının ve milliyetçilik fikrinin daha önceki devirlerde başladığının ispatıdır. 2. Meryem
  Bayan Üye

  türklerin bilinen ilk alfabesidir Yazıtlar, 1889 yılında Moğolistan'da Orhun Vadisi'nde bulunmuşlardır.Yollığ Tigin aynı zamanda Bilge Kağan'ın yeğenidir. Yazıtlarda bu abidelerin sonsuzluğa kadar kalması temennisi ile "Bengü Taşlar" denmiştir.
+ Yorum Gönder


göktürk kitabelerinin türk tarihindeki önemi,  orhun yazıtlarının türk kültürüne sanat ve estetik anlayışına katkıları nelerdir