+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda köroğlu ünlü yapan en önemli özelliği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  köroğlu ünlü yapan en önemli özelliği
  köroğlu ünlü yapan en önemli özelliği

  köroğlu ünlü yapan en önemli özelliği nedir ?


  koroglu.gif


  Köroğlu’nun hayatı, araştırmacılar arasında, bu gün de tartışma konusu olup gitmektedir. Kimi, on altıncı, on yedinci yüzyıllarda Bolu Dağları’nda yaşayan halkın sevgisini kazanmış bir ozan, bir yiğit Celali der, kimi de onu Selçuklular devrinde Horasan’dan Anadolu’ya gelerek zalim Bolu Beyi’nden halkı koruyan bir kahraman olarak tanıtır. İşin bu yönüyle tarihçiler uğraşa dursun, asıl önemli olanı Köroğlu’nun Anadolu kültür mozaği içindeki sanatı, yiğit kişiliği ve savaşlardaki hüneridir. Köroğlu’nu öteki destan kahramanlarından ayıran en önemli özelliği ise atının terkisinde taşıdığı sazıdır.

  Bir çok savaş kahramanı etrafındaki ozanların dile getirmesine rağmen, Köroğlu kendi destanını kendisi dile getirmiştir. Saz şairleri de Köroğlu’nun etkisinde oldukça kalmışlar onu mesleğin piri saymışlardır.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  asıl adı ruşen alidir Kılıç ve kalkan kadar.saz ve sözün de ustasıdır. Kahramanlık türküleri söyleyen Köroğlu, halk şairlerinin mertlik ve yiğitlik sembolü haline gelmiştir.
+ Yorum Gönder


KÖROĞLU,  köroğlu resimleri