+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türklerin bozkurtlara benzetilmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türklerin bozkurtlara benzetilmesi
  Türklerin bozkurtlara benzetilmesi


  Türklerin bozkurtlara benzetilmesi.jpg
  Türk orduları yerli ve yabancı kaynaklarda kurda benzetilmiştir.

  Kök-Türkler'den bizlere miras kalmış yazıtlardan biri olan Köl Tigin Anıtı'nda, Kök-Türk kaganı Bilge Kagan şöyle seslenmektedir:

  Tanrı güç verdiği için babam kaganının çerisi (askeri) böri (kurt) gibi, düşmanı koyun gibi imiş !"

  Büyük Tabgaç kaganı www.alasayvan.net Tayvu'ya göre "Kurt sürüsünü andıran Türk ordusu karşısında Çin askeri taydan ve deveden farksız"dı.

  Delhi Sultanlığı'daki genel görüşe göre de "Türk'ün karşısında Hindu, arslanın karşısıdaki ceylan gibi" idi.

  12. yüzyılda şair İbn'ü-t-Teavizi, halifenin ordusundaki Türk askerlerini şöyle tasvir eder:

  "Senin ordundaki Türk arslanları, kargıların oluşturduğu ormandan başka bir orman bilmezler. Ceylan gibi iseler de saldırırken kurtlar gibidirler Başlarında tolga, gövdelerinde zırh bulunan bu savaşçılar fidan boylu ancak demir gibidirler"

  Çin tarihleri Türk ordusuna www.alasayvan.net Kurt adının verildiğini yazarlar. Çin tarihleri şöyle söyler:

  "Türkler, bayrak direklerinin ucuna altından yapılmış bir kurt başı takarlar. Kaganın çevresindeki fedailere fou-li denir." Buradaki fou-li kelimesi, Türkçe "böri" (=kurt) kelimesinin Çince'ye uydurulmuş halidir. Çince tek heceli bir dil olduğundan ve www.alasayvan.net alfabeleri www.alasayvan.net de tek heceli sisteme dayandığından, ayrıca Çince'de Türkçe'deki seslerin bazıları olmadığından, Türkçe kelimeleri kağıda dökerken aşırı ölçüde bozmuşlardır.

  Türkler'in savaştaki üstünlükleri büyük hız ve çevikliklerine dayalı idi; birdenbire ortaya çıkarlar, bir anda da ortadan yok olurlardı. Düşman, bu ani hareketlerden şaşkına dönerdi. Eski bir Çin imparatoru bu konu hakkında şunları söyler:

  "Türkler'i üstün kılan şey atlıları ile okçularıdır. Elverişli durumda hızla ilerler, tehlike anında ise yıldırım gibi kaybolurlar. Ok ile yay, onların diş ve tırnakları gibidir. Zırhları ile tolgaları (miğferleri) da onların gündelik giysileridir. Çin ordusu, Türkler'le savaşa girdiğinde çok nadir olarak zafer kazanabilir."

  Türk ordusunun yerli ve yabancı kaynaklarda, milli simgemiz olan Bozkurt'a benzetilmesi dikkat çekicidir. Çünkü, bilindiği üzere Bozkurt, Türk inanışına göre kurtarıcı, milletin devamını www.alasayvan.net sağlayıcı ve yol gösterici bir özellik taşır. Kimi Avrupalı yazarların Atatürk'e "Bozkurt" adını vermeleri de, bu tarihi gerçeği iyi sezmiş olmalarındandır. Eski tarihimizde Türk ordusunun, modern dönemlerde ise www.alasayvan.net Atatürk'ün "Bozkurt" olarak anılmasındaki paralellik ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'le adeta özdeşleşmiş olduğu düşünülürse, Bozkurt'un Türk kültüründeki yeri daha iyi ve sağlam bir biçimde anlaşılmış olur.

  Sonuç olarak; uzun seferler sırasında türlü güçlüklere ve değişik iklim koşullarına kolayca göğüs gerebilmesi çağımız araştırmacılarını bile şaşkınlığa düşüren Türk ordusu, yerli ve yabancı kaynaklar tarafından Bozkurda benzetilmiştir 2. Meryem
  Bayan Üye

  bu aslında ergenekon destanından kaynaklı olabilir destena göre işkal sonunda son kalan türkü emziren kurttun beslemesiyle türklerin soyu devam etmiştir o sebeple kurt önemli bir semboldür
+ Yorum Gönder