+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türkler ve latinler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türkler ve latinler
  Türkler ve latinler

  Türkler ve latinler.jpg

  İtalyan tarihçiler "Romalıların siyasi ve idari kuruluş şekillerini ordu teşkilatını altın işleme sanatını ETRÜSKLER'den öğrendiklerini" yazarlar. ETRÜSKLER'i Latinler'den farklı bulurlar.
  İtalya'da demir çağı ETRÜSKLER ile Villanova bölgesinde M.Ö. 1200'lerde başlamıştır. Latinler kendi medeniyetlerini ETRÜSK mirası üzerine kurmuşlardır.
  Latinler ETRÜSKLER'e TUSKİ (Tusci) derlerdi Sonra bu kelime TOSKA olmuş TOSKANA adı da ETRÜSKLER'in yaşadığı yer için kullanılmıştır Floransa TOSKANA'nın kültür merkezidir.
  Avrupa'da Karanlık Çağ'ın etkisinden ilk kurtulanlar TOSKANALILAR olmuştur. RÖNESANS'ı başlatan onlardır DANTE MİKELANJ LEONARDO DA VİNCİ ve NAPOLYON hep Floransalı'dır. Yani hepsinde ETRÜSK kanı vardır!.. Ayrıca şair VİRGİL heykeltraş VULKA İmparator SEZAR ve BÜYÜK İSKENDER de birer ETRÜSK idi. 2. Meryem
  Bayan Üye

  roma ile orta asya uzak olsada şaşırtıcı gerçeklik. gerek fizik olsun, gerek huy, karakter, alışkanlıklar olsun; latinler türklere inanılmaz benzemektedir
+ Yorum Gönder


etrüskler