+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Bengü taşının türklerde önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bengü taşının türklerde önemi
  Bengü taşının türklerde önemi

  Dönüşümü ve döngüyü vurgular. Sonsuz yaşamın sembolüdür. Farklı Türk dillerinde Mengütaş, Bengüdaş, Bengütaş olarak da söylenir. Ayrıca anıt anlamına da gelir. Bengi (Bengü/Mengü/Mengi) kavramı sonu olmayan, hep varolacak olan bir varlık anlayışını ifade eder. Bu taş ise sonsuz bir döngü içerisinde ruhların göğe yükselişini simgeler. Kafkasya halklarının Nart destanlarında bir granit taşının içinden mucizevî biçimde doğan Sosurka (Sosuruk) adını taşıyan Nart
  Bengü taşı.gif

  kahramanının öyküsü anlatılır. Taş gücü ve dayanıklılığı (ölümsüzlüğü) temsil eder. Bu nedenle tüm kalıcı anıtlar ve yazıtlar sağlam taşlardan yapılır. Orhon ve Yenisey Anıtları Türk tarihinin en önemli yazılı anıtlarıdır. Mezarların başına dikilen ve Balbal adı verilen taşlar da Bengütaş’ın farklı bir türü olarak düşünülebilir. Anıtlar dikerek daima anımsanma ve yad edilme arzusu hemen her milletin geçmişine ait çeşitli büyüklüklerde taş anıtların varlığını da beraberinde getirmiştir. Türk kültüründe taşlarla ilgili pek çok söylenti vardır. Yabancılara aldanıp kutsal taşı onlara hediye eden bir hakanın yüzünden ülkenin bereketi kaçar. Bazı kahramanlar ellerinde dokuz köşeli taşla doğarlar. Masallarda cezaların en kötülerinden biri taşa dönüşmektir, böylece insanlar o taşı görüp ibret alırlar. Gökten düşen taşlar sıra dışı özelliklere sahiptir. Kaya üstünde yatmakla gebe kalınacağına dair inanç da bu konuyla bağlantılıdır. 2. Zahra
  Üye

  Bengü taşlar Göktürkler zamanında çok yaptırılan taşlardır ve bu taşlar sonsuzluğu simgelemektedirler Göktürk kağanları yaşamlarını yitirdikten sonra onlar adına Bengü Taşları dikilirdi ve bunların üzerine Kağanlar istediklerini yazabiliyordu ve bu taşlarla Türkler gelecekte ki insanlara mesaj bırakmak istemişlerdir.
+ Yorum Gönder