+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Varlık zihnseldir idealizm Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Varlık zihnseldir idealizm
  Varlık zihnseldir idealizm


  Varlık zihnseldir idealizm1.jpg.


  Felsefi dilde idea, düşünce, fikir, düşünce ile kavranılan

  ,
  tasarım anlamlarına gelir. İdealizm, varlığın esas olarak düşünsel bir yapıda olduğunu vaya var olan herşeyin düşünceye, maddi olmayana indirgenebileceğini söyleyen görüştür.

  İdealist sayabileceğimiz filozoflar arasında kimi farklılıklar olmakla birlikte
  ,

  genel olarak idealizm, deneysel olanı, sınırlı olması, kusurlu ve eksik olması bakımından yetersiz bulur. Buna karşılık zihinsel olan, yetkin ve mutlak olana ulaşmada daha önceliklidir. Gerçeklik zihinden bağımsız değildir, “dış dünya” Kar: Selçuk Erdem zihin tarafından yaratılmıştır.

  İdealist düşünce, tamamen zihinsel bir etkinlik olması ve sonuçlarının mutlak olması bakımından matematiğe özel bir önem verir.

  Gerçekliğin meydana getiricisi olan zihnin insandan bağımsız olarak var olduğunu benimseyen idealist görüşe nesnel idealizm (Hegel), gerçekliğin tamamen insan zihninin bir ürünü olduğunu benimseyen idealist görüşe ise öznel idealizm (Berkeley) denir 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  İdealizm,, Tinsel güçlerin evrende olup biten herşeyi ve öğretileri savunan Felsefe dalıdır. İdealizme göre gördüğümüz ve bildiğimiz herşey bir yanılsamadır çünkü herkes dünyaya farklı bakar biz başkasının gözünden dünyada olup bitenleri bilemeyeceğimiz için bu felsefeyi yanlışlayamayz.
+ Yorum Gönder