+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türkiye'nin ilk dini kabul eden türk devleti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türkiye'nin ilk dini kabul eden türk devleti
  Türkiye'nin ilk dini kabul eden türk devleti

  Türkiye'nin ilk dini kabul eden türk devleti hangisidir

  Türkiye'nin ilk dini kabul eden türk devleti hakkında bilgi

  Türkiye'nin ilk dini kabul eden türk devleti ile ilgili bilgiler

  20 Nisan 1924'te yürürlüğe giren 1924 Anayasası Teşkilât-ı Esasîye Kanunu'nu yürürlükten kaldırmıştır. Birkaç önemli değişiklikle (Altı ilkenineklenmesi, devletin dininin İslam olduğuna dair ibarenin kaldırılması ve kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi gibi) 1961'e dek yürürlükte kalmıştır. 1 Ekim 1945'te içeriği değiştirilmeden, dili Türkçeleştirilerek yeniden kabul edilmiştir. 27 Mayıs 1960 ihtilalinin ardından, 1961'de yeni bir anayasa hazırlanarak kabul edilmiş ve 1924 Anayasası yürürlükten kaldırılmıştır.
  Madde: Devletin Yönetim şekli Cumhuriyettir. Madde: Türk Devleti'nin dili Türkçe, başkenti Ankara'dır, (13 Ekim 1923'te başkent olmuştur.) Madde: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu egemenliğin tek temsilcisi TBMM'dir.
  Hükümet sistemi yerine kabine sistemi getirilmiştir.

  Seçme ve Seçilme hakkı yalnızca erkeklere değil kadınlara da tanınmıştır.

  1928 yılında- "Devletin dini islamdır." ibaresi çıkarılmış

  1937 yılında Laiklik ilkesi anayasaya girmiştir.

  1924 Anayasası’nın temel özellikleri şunlardır: Cumhuriyet İlkesi: 1924 Anayasası Cumhuriyet ilkesini temel almıştır. Nitekim anayasanın 1. Maddesi “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” demektedir. Bu hükümle devletin yönetim şeklinin “cumhuriyet rejimi olduğu” belirtilerek, ülkeyi idare edeceklerin ancak seçim yoluyla bu hakkı elde edebilecekleri kabul edilmiştir.

  Milli Egemenlik İlkesi: 1924 Anayasası 3. Maddesinde “hâkimiyet kayıtsız milletindir” denilmektedir. Bu hükümle anayasa millet egemenliğini kabul etmiştir. Bu hüküm aynı zamanda demokratik bir devlet düzeninin ilk hareket noktası olmuştur. Türk Milleti, egemenliğinin sahibi olduğunu verdiği Millî Mücadele ile bütün dünyaya kabul ettirmiştir. Bu egemenlikte artık hiçbir kişinin veya
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Türkiye'nin ilk dini kabul eden türk devleti derken sanki bir terslik var ilk islamı reddeden devlet olmuşuz devletin dini islamdır çıkarılmış ve halende öyle devam ediyor
+ Yorum Gönder