+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Uygur devleti sanatı kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Uygur devleti sanatı kısaca
  Uygur devleti sanatı kısaca

  Uygur devleti sanatı hakkında kısa bilgi


  Forum acil aracığı ile Kuruluşu: Kutluk devletini, Basmil ve Karluklar ile birlikte yıkan Uygurlar 745 yılında kendi devletlerini kurmuşlardır.
  Yaşadıkları Yerler: Uygurlar, devlet kurmadan önce Orhun ve Selenga nehirleri ile Aral gölü çevresi.
  Kurucusu: Kutluk Bilge Kül Kağandır.
  Başkentleri: Önceleri Ötüken’di. Daha sonra ‘Ordu Balık’ (Ordu Şehir) denilen Karabalgasun’u başkent yaptılar.
  Genişlemesi: Uygurlar; Türgeşler ve Kırgızları hakimiyetleri altına almış, Çinlilerle ilişkilerini genişletmişlerdir.
  751 yılında yapılan Talas savaşında Türklerin Araplara yardım etmesi ve Çinlilerin ağır bir yenilgi alması üzerine, Orta Asya’da Uygurların egemenlik kurması kolaylaşmış, Çin’de çıkan bir isyanda Uygurların Çin imparatoruna yardım etmesi üzerine ilişkiler gelişmişti.

  uygurdevletisanat.jpg
  UYARI: Talas savaşı sonucunda Orta Asya egemenliği Çinlilerin elinden Uygurlara geçti.
  Böğü Han, 762 yılında Çin’e yaptığı bir yardım dönüşünde dört Mani rahibini getirerek Uygurların Mani dinine girmesini sağlamıştır. Böylece Manihizm Uygurların arasında yayıldı.
  Yıkılışı: 840 yılında Kırgız isyanı sonucu yıkıldı. Uygurlar, 13.yy.’da Cengiz Han’ın egemenliğini kabul etmiş, Moğol yönetiminde önemli görevler al-mışlardır.
  Uygurlar; Kırgız isyanı sonucunda ikiye ayrılmıştır.
  1- Kansu Uygur (Sarı Uygurlar)(847-1226): Bunlar; Çin ile ticari ilişkilerini devam ettirmiş, askeri bir güç olmamıştır. Daha sonra Cengiz Han’ın e-gemenliğine girmişlerdir.(1226)
  2- Turfan Uygurları (Doğu Türkistan): Önceleri Çin’e bağlı yaşadılar. Daha sonra bağımsızlıklarını ilan ettiler.(911) Savaş yerine sanat ve ticarete ö-nem verdiler. Karahanlılar sayesinde Müslümanlığı seçip İslamiyetin Çin’de yayılmasını sağladılar. 1209’da Moğol hakimiyetine girdiler
 2. Meryem
  Bayan Üye

  uygur devleti yada Uygur Kağanlığı, 742 - 840 yıllar arasında varlığını sürdüren Türk Kağanlığıdır . Uygur soylularının yönetimi altında oluşmuş bir kabileler federasyonundan oluşmaktaydı
+ Yorum Gönder


uygur devleti,  sarı uygurlar