+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Tanzimatta batılılaşma ile ilgil kısa bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tanzimatta batılılaşma ile ilgil kısa bilgi
  Tanzimatta batılılaşma ile ilgili kısa bilgi

  Tanzimatta batılılaşma ile ilgili bilgi

  Paris ve Londra elçiliklerinde bulunmuş olan Hariciye Hazırı Mustafa Reşit Paşa, Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat Dönemi olarak tarihe geçecek bir olayı başlatmıştır. 3 Kasım 1839’da Gülhane Hatt-ı Hümayunu adı verilen bir belgeyi devlet ileri gelenlerinin, yabancı elçilerin, halkın önünde okumuştur. Daha önce başladığını gördüğümüz yenilik hareketlerinin bu fermanla genişletilerek sürdürüleceğini açıklamıştır.
  “Tanzimat “, düzenlemeler demektir. Her alanda düzenlemeler yapılacağının duyurulduğu bu fermanı Tanzimat Fermanı; bu fermanın ilânıyla başlayan döneme de Tanzimat Dönemi denir. Fermanın en dikkat çekici yanı , Osmanlı Devleti’nin, batılı devletlerin anayasalarında yer alan insanın temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesini kabul etmesi ve bunu resmî bir törenle duyurmasıdır. Böylece İmparatorlukta Hukuk devletine doğru bir yöneliş de başlamıştır. Tanzimatla gelen yenilik ve düzenlemeler, hemen hemen yaşamın her alanını kapsamıştır.
  indir.jpg  Eklenti Eklenti  

 2. Acil

  Tanzimatta batılılaşma ile ilgil kısa bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


tanzimat ve batılılaşma tarih,  tanzimat ve batılılaşma,  tanzimatta batılılaşma