+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
  İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

  Yazı kullanılmaya başlanmadan önceki dönemlerde edebiyat sözlü idi. İslam öncesi dönemde Türk ulusunun kendine ait sözlü edebiyat ürünleri vardı. Türk edebiyatında İslam öncesi döneme ait yazılı ürün yok denilecek kadar azdır.Eski Türk dini Gök Tanrı din ile yer yer Budizm, Maniheizm gibi Asya dinlerinin inanç esaslarından etkilenmiştir. İslam’ın doğuşundan ve Türk Boylarının Müslümanlığı kabul edişlerinden önceki zamanlarda olmuştur.


  Türk dilinin ortaya çıkış tarihi kesin olarak bilinememektedir. Türkçenin. bilinen yazılı metinlerinden önceki dönemleri "karanlık dönem" olarak kabul edilmektedir.
  slamiyetncesitrkedebiya.jpg

  Türkçenin yazılı ürünlerle takip edilebilen VII. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar olan dönemine "Eski Türkçe' denir. Türkçe yaklaşık altı asır boyunca; ses, biçim ve söz varlığı bakımından son derece durudur, dönem Türkcesinin özellikleri Göktürk, Uygur ve Karahanlı metinlerinde görülmektedir (Göktürk Metinle Bilge Kağan Yazıtı, Kültigin Yazıtı. Tonyukuk Yazıtı; Uygur Metinleri: Altun Yaruk. Sekiz Yükmek. Irk Bitig;Karahanlı Metinleri: Kutadgu Bilig, Divanü Lûgat-it-Türk, Atebetü'l Hakayık, Divan-ı Hikmet).


 2. Acil

  İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder