+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Türk Şiiri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Türk Şiiri
  Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Türk Şiiri

  Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Türk Şiiri ilgili bilgi
  İslamiyet'in temel ilkelerine dayanarak nefsi arıtıp, ahlâkı güzelleştirerek dini yaşama ve bu yolla Allah'a ulaşma düşüncesine tasavvuf adı verilir.


  X.yüzyıldan sonra tekkelerin çevresinde gelişen tasavvuf düşüncesi dinî - tasavvufi bir halk edebiyatının doğmasına yol açmıştır. Oluştuğu yer dik*kate alınarak tekke edebiyatı olarak da adlandırılmıştır.

  Dinî ve tasavvuf içerikli şiirler hem divan edebiyatı hem de halk edebiya*tı şairleri tarafından yazılmıştır. Kitabımızın bu bölümünde halk edebiyatı geleneği çevresinde oluşturulan dinî tasavvufi şiirlere değineceğiz

  Kadrosunda divan ve saz şairleri de bulunan dinî tasavvufi halk şiiri, halk edebiyatı ile divan edebiyatı arasında bu iki edebiyatı birbirine yaklaştı*ran, her iki edebiyatın hitap ettiği ayrı ayrı zümreleri birleştiren bir edebiyat köprüsü vazifesini görmüştür. 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Dinî-tasavvufî konuları işleyen, tekkelerde gelişen edebiyattır

  Ürünleri:


  1. İlâhî

  2. Nefes

  3. Sathiye

  4. Nutuk

  5. Deme

  6. Devriye

+ Yorum Gönder


dini tasavvufi halk edebiyatı