+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Uygur Dönemi Eserleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Uygur Dönemi Eserleri
  Uygur Dönemi Eserleri

  Göktürk Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan Uygur hanlıklarından kalma eserlerdir. Daha çok Buda ve Mani dininin esaslarını anlatan metinlerdir. Bunlar Turfan yöresinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır.

  Uygurların kâğıda kitap basma tekniğini bildikleri anlaşılmaktadır. Dönemden kalma birçok hikâyenin yanında “kökünç” denilen bir tür ilkel tiyatro eseri de vardır
  .

  Kalyanamkara Papamkara, Altun Yaruk ve Sekiz Yükmek adlı eserler, Budizm’i anlatan dinî metinlerdir. Uygurlar bu eserleri 14 harfli Uygur alfabesiyle yazmışlardır.

  Uygur Dönemine ait bir metin parçası

  Buda Avatamsaka atlıg sudur içinde
  Busulmak -sız nom oguş- ka kirmek bölükde
  Bulung yıngak sayu kelmiş bodısatav-lar
  Bulıtçılayu yığılmış toy kuvrag ara  Günümüz Türkçesiyle
  Buda Avatamsaka adlı sutra içinde.
  Değişmeyen -töre faslında- giriş bölümünde.
  Her yandan, her köşeden gelmiş bodhisatvaların
  Bulut gibi toplanmış olan topluluğu cemaati arasında. 2. Fatma
  Administrator

  Uygur kağanlığı, soyluların yönettiği kabiller topluluğuydu. Ana yurtlarının Orhun ve Selenga vadileri olduğu söyleniyor.
+ Yorum Gönder


uygur dönemi eserleri,  uygur donemi eserleri,  uygur dönemi ve eserleri,  uygur donemi ozellikleri,  uygurlarin eserleri