+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Karahanlıların Türk Tarihindeki önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Karahanlıların Türk Tarihindeki önemi
  Karahanlıların türk tarihindeki önemi  Karluk, Çiğil, Yağma ve diğer Türk boylarından meydana gelen Karahanlılar Devleti, devrin İslâm kaynaklarında El-Hâkaniye, El-Hâniye, Âl-i Afrasiyab; başka eserlerde de, Alp-ilig Hanlar, Arslan-Buğra Hanlar unvanlarıyla anılır. Karahanlılar tabiri, batılı şarkiyatlar tarafından, bu sülâlenin "kara" unvanını çok kullanmaları sebebiyle verilmiştir. "Kara", Türkçe'de, kuzey yönünü işaret etmesinin yanında, büyüklük ve yükseklik de ifade eder.

  Karahanlılar Devleti, 840 senesinde Uygur Devleti'nin, Kırgızlar tarafından yıkılmasıyla, Orta Asya bozkırlarında, Bilge Kül Kadır Han tarafından kuruldu. Kadır Han, Mâveraünnehir'i almak isteyen Sâmânîler Devleti ile mücadele etti 2. Fatma
  Administrator

  Karahanlıların en önemli özelliği ilk Müslüman Türk devleti olmasıdır. Ayrıca Türkçeyide ilk resmi dil olarak kullanmışlardır.
 3. Ziyaretçi
  Karahanlilar orta asyada kurulan ilk turk islam devletidir
+ Yorum Gönder


karahanlıların türk tarihindeki önemi,  karahanlıların tarihteki önemi,  karahanlıların önemi,  karahanlıların türk tarihindeki yeri ve önemi,  karahanlıların türk tarihindeki önemi kısaca,  karahanlılar devletinin türk tarihindeki önemi