+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türkiye'nin Komşu ülkelerinin Kültürel özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türkiye'nin Komşu ülkelerinin Kültürel özellikleri
  Türkiye'nin komşu ülkelerinin kültürel özellikleri


  1 BULGARİSTAN:
  Bir Balkan ülkesi olan Bulgaristan, kapladığı alan bakımından Türkiye’ye göre küçük bir ülkedir Yüz ölçümü 110 994 km2’dir Başkenti Sofya’dır Devlet başkanı Georgi Parvanov’dur Başbakanı Simeon Sakskoburggotski’dir Para birimi Leva’dır Yönetim şekli Cumhuriyettir Resmi dili Bulgarca’dır Dini Hıristiyanlık ve İslamiyet’tir Nüfusu 9 005 000’dir Komşuları; kuzeyde Romanya, batıda Yugoslavya, güneyde Yunanistan, güney-doğuda Türkiye’dir Kişi başına düşen milli gelir 4 300 ABD dolarıdır
  En kalabalık şehri Sofya’dır ( 1 192 700 ) Bunu Filibe ( 309 242 )
  ve Varna (251 588 ) takip eder Türklerin yoğun olduğu bölgeler Silistre, Plevne, Rusçuk, Razgrad, Sofya, Filibe, Kırcaali, Mestanlı, Hasköy, Varna, Şumnu, Köstendil, Yanbolu ve Burgaz’dır
  Balkanlar ve Rodop Dağları ülkenin en önemli dağlarıdır Kuzey kesimi.

  2 YUNANİSTAN:
  Batı komşumuz olan Yunanistan, Balkan Yarımadası’nın güney kısmında yer alır
  Kapladığı alan Türkiye’ye göre azdır Devlet başkanı Karlos Papoulias’tır Başbakanı Kostas Karamanlis’tir Para birimi Euro’durYüz ölçümü 131 990 km2’dir Başkenti Atina’dır Cumhuriyetle yönetilir Dini Hıristiyanlık ve İslamiyet’tir Resmi dili Yunancadır Ülkenin nüfusu 10 665 989’dur Komşuları Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ve Türkiye’dir Yunanistan’ın önemli bölgeleri;Selanik, Drama, Kavala, Gümülcine, Yenice, Dedeağaç, Selânik, Serez, Pire, Atina, Patras’tır
  Dağlık bir ü olan Yunanistan’ın en önemli dağları Rodop ve Pindus’tur
  Akarsu boylarındaki ovalar, verimli düzlüklere sahiptir Vardar ve Tesalya bunların en önemlilerindendir Yunanistan’la sınırımızı Meriç nehri belirler
  Ülkenin kıyıları ve adaları, Akdeniz ikliminin etkisi altındadırİç kesimlere gidildikçe karasal iklim etkisini gösterir Kıyı kesimlerinde zeytin, üzüm, turunçgiller ve tütün yetiştirilirİç kesimlerde ise daha çok tahıl yetiştirilir Yunanistan’da denizcilik, öneli bir gelir kaynağıdır Yer altı kaynakları bakımından ise fakirdir Sanayisi fazla gelişmemiştir
  Dillerine, gelenek ve kültürlerine son derece bağlı olan Yunanistan’daki Türkler, daha çok tarımla uğraşırlar Buradaki soydaşlarımıza Lozan Antlaşması ile birtakım haklar sağlanmıştır Ancak soydaşlarımızın Yunan hükümetlerinin kendilerine karşı tutumlarından kaynaklanan bazı sorunlar vardır Bu sorunlar ikili görüşmeler ve antlaşmalar yolu ile giderilmeye çalışılmaktadır

  3 SURİYE:

  Güney komşumuz olan Suriye kapladığı alan bakımından Türkiye’ye göre küçük bir ülkedir Yüz ölçümü 185 180 km2’dir Devlet Başkanı Başar el-Esad’tır Başbakanı Muhammed Naci el-Otari’dir Para birimi Suriye poundu’dur Yönetim şekli cumhuriyet olan Suriye’nin başkenti Şam’dır Dini İslamiyet’tir Resmi dili Arapça’dır Ülkenin nüfusu 16 729 000’dur Kişi başına düşen milli gelir 2 500 ABD dolarıdır Komşuları Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’dir Suriye’nin önemli bölgeleri;Şam, Halep, Hama, Humus’tur
  Suriye’nin en önemli dağları, Akdeniz kıyısına paralel uzanan Ensariye Dağlarıdır Ülkenin doğusunda platolar, güneydoğusunda ise çöller geniş yer kaplar Buralarda iklim çok sıcak ve kuraktır Kıyı kesimlerinde ise Akdeniz iklimi görülür Akdeniz kıyılarında maki, yükseklerde orman yer alır Başlıca akarsuyu Asi’dir Fırat Nehri’nin de bir bölümü bu ülkeden geçer
  Suriye’nin ekonomisi tarıma dayanır En çok tahıl üretilir Sebze ve meyvede yetiştirilir Ülkede hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır Uzun yıllar, Osmanlı yönetiminde kalan Suriye de Türklerin izlerini taşıyan birçok tarihi eser vardır Halep kentinin güneydoğusundaki Caber Kalesi bunların en önemlisidir Burası, Türk bayrağının dalgalandığı ve Türk askerlerinin nöbet tuttuğu sınırlarımız dışındaki tek toprağımızdır

  4 IRAK:

  Asya’nın batısında olan Irak, Türkiye’nin güneydoğusunda bulunur Kapladığı alan bakımından Türkiye’ye göre küçük bir alandır ( 435 052 km2 ) Cumhurbaşkanı Celal Talabani’dir Başbakanı İbrahim el Cafari’dir Irak Mezopotamya ( iki ırmak arası bölge ) bölgesinin büyük bir kısmını kaplar Yönetim şekli cumhuriyet olan Irak’ın başkenti Bağdat’tır Dini İslamiyet’tir Ülkenin nüfusu 22 000 000 civarıdır Resmi dili Arapça’dır Kişi başına düşen milli gelir 2 700 ABD dolarıdır Komşuları; batısında Suriye ve Ürdün, güneyinde Suudi Arabistan ve Kuveyt, doğusunda İran ve kuzeyinde Türkiye’dir Irak’ın önemli bölgeleri; Kerkük, Süleymaniye, Erbil, Musul, Bağdat, Kerbelâ, Hille, Basra, El- Amane’dir 38-48 doğu meridyenleri ile 28-38 kuzey paralelleri arasında bulunur Asya,Avrupa ve Afrika kıtaları arasında bir geçit olarak kabul edilmektedir Bu açıdan bakıldığında oldukça önemli bir jeopolitik konuma sahiptir
  Irak’ta iklim kış-yaz mevsimleri ve kuzey-güney bölgeleri arasında büyük değişiklik gösterir Yaz mevsimi güneyde uzun sıcak ve kuraktır Sıcaklık bölgede ortalama 46 dereceyi bulur Kuzeyde ise serince ve kısa sürer Kış mevsimi ise güneyde kısa sürer ve serin geçer Kuzey bölgelerinde ise kış çok karlı ve uzundur Bu bölgelerde kış aylarındaki sıcaklık ortalaması 0’ın altındadır Yağış ise ülkenin genelinde ve kış aylarında olur Mezapotamya’da senelik ortalaması
  178 mm olan yağış, dağlık bölgelerde 1016 mm’yi bulur Yağışlar güneyde yağmur kuzeyde kar şeklinde olur Çöl bölgelerinde ise; ancak dünya çapında oldukça sert bir kış olduğu zamanlarda kısa süreli yağışlar tespit edilmiştir

  7 ERMENİSTAN:

  Türkiye’nin doğusunda yer alan Ermenistan, yüz ölçümü itibariyle Kafkas ülkelerinin en küçüğüdür ( 29 800 km2 ) Başkenti Erivan’dır Ermenistan’ın nüfusu
  3 326 448’dir Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’dır Başbakanı Andranik Markaryan’dır Komşuları: Azerbaycan, Nahcivan, Gürcistan, İran ve Türkiye’dir Önemli bölgeleri: Erivan, Geğarkunik, Tavuş, Şirak ve Aragatsotn’dur
  Ermenistan, Güney Kafkas dağlarıyla Karadeniz ve Hazar Denizi arasında kalan bölgede denize kıyısı olmayan bir ülkedir Yüksek dağlar ve platolarla kaplı bir ülkedir Önemli akarsuyu Aras’tır İklimi karasal iklimdir
  Ermenistan’da ekilebilen yerlerde tahıl, şeker pancarı, tütün ve pamuk yetiştirilir
  Ülkede besin, dokuma, demir-çelik, alüminyum ve tarım aletleri sanayi gelişmiştir
  En önemli yer altı kaynağı bakırdır Türkiye ile olan ilişkileri fazla gelişmemiştir

  8 GÜRCİSTAN:
  Kuzeydoğu komşumuz olan Gürcistan, kapladığı alan bakımından Türkiye’ye göre küçük bir ülkedir ( 69 700 km2’dir ) Başkenti Tiflis’tir Ülkenin nüfusu
  4 693 892’dir Devlet başkanı Miheil Saakaşvili’dir Başbakanı Zurab Noğaideli’dir
  Komşuları: kuzeyinde Rusya, güneyinde Azerbaycan ve Ermenistan ve güneybatısında
  Türkiye yer alır Önemli bölgeleri: Tiflis, Poti, Batum’dur
  Karadeniz sahili ve Rion havzasında ılık, nemli ve yarı tropik bir iklim hüküm sürmektedir Doğu Gürcistan'da daha karasal bir iklim hüküm sürmektedir Kışları soğuk, yazları ise kuru ve sıcaktır
  Gürcistan topraklarının %13’ü düz arazi, %33,4’ü meyilli arazi, kalan kısmı da dağlık alandan oluşmaktadır Toprağın yaklaşık %44’ü tarım amaçlı kullanılmaktadır
  Tarım alanlarının %21’i sulu arazidir
  Gürcistan'ın petrol ve doğalgaz rezervleri oldukça sınırlıdırÜlkede çıkarılan başlıca mineraller manganez ve perlittir Bunun yanı sıra, ülkenin dünyaca meşhur şifalı su kaynakları ile kaplıcaları bulunmaktadırMetal alaşımları üretiminde kullanılan ve önemli ihracat potansiyeline sahip manganez minerallerinin üretimi, hala Sovyet döneminden kalma eski yöntemlerle sürdürülmektedir Dünyadaki en zengin manganez rezervleri Gürcistan’ın Chiatura bölgesinde bulunmaktadır
  Ülkede ekilebilen yerlerde yetiştirilen tarım ürünleri çok çeşitlidirİklimin elverişliği sayesinde Karadeniz kıyılarında daha çok çay ve turunçgiller tarımı gelişmiştir Mısır, pamuk, tütün, üzüm ve ayçiçeği ise iç kesimlerin önemli tarım ürünlerindendir
  Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler her geçen gün olumlu yönde gelişmektedirİki ülke arasında açılan Sarp sınır kapısı ticari ilişkilerimizin gelişmesini sağlamıştır

  9 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ( KKTC ):
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye’nin güneyinde yer alan Kıbrıs adasının kuzey bölümünü oluşturur Ada yüz ölçümünün ( 9 252 km2 ), % 34,4’ünü kaplayan KKTC’nin başkenti, Lefkoşa’dır Nüfusu 232 371’dir Kurucusu Rauf Denktaş’tır Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’tır Başbakan Ferdi Sabit Soyer’dir Önemli bölgeleri; Girne, Lefkoşa, Güzelyurt ve Mağusa’dır
  Kıbrıs tarihte pek çok halkların ve ulusların kaynaştığı 3355 km2 toprağa sahip ve doğal kaynakları, ılıman iklimi nedeni ile sürekli göç almıştır Bu kavimler Yunanlılar, Ermeniler, Lübnanlılar, Osmanlılar ve Anadolu’dan gelen Türklerdir
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuzeyinde beşparmak sıradağları uzanır Güney doğusunda ise iç ova yer alır Ülkede Akdeniz iklimi etkilidir Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdırİklime dayalı olarak hakim bitki örtüsünü makiler oluşturur Ancak beşparmak sıradağlarında seyrek orman örtüsüne rastlanır Ülkedeki akarsuların hemen hepsi kısa ve rejimleri düzensizdir 2. Fatma
  Administrator

  Kültür bir sosyal topluma ait gelenek ve göreneklerdir. Kültür bir ülkenin tabii sosyal varlığıdır. Bazen kültürler değişebilir bununda nedeni, başka bir kültürün etkisi olabilir.
+ Yorum Gönder