+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Tanzimat Fermanı Ne Zaman Imzalandı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tanzimat Fermanı Ne Zaman Imzalandı
  Tanzimat fermanı ne zaman imzalandı

  Tanzimat fermanı ne zaman imzalandı hakkında bilgi  Tanzimat Fermanı
  (3 KASIM 1839)
  Padişah: Abdülmecid
  Sadrazam: Mustafa Reşid Paşa  II. Mahmut'un 1839'da vefatı üzerine yerine oğlu Abdülmecit geçti. Bu sırada Osmanlı Devleti'nin du*rumu hiç iç açıcı değildi. Osmanlı ordusu Nizip'te Mehmet Ali Paşa'ya yenilmiş, donanma Mısır'a götü*rülmüştü. Mısır sorunu bir Avrupa sorunu haline gelmişti. Bu durumda devlet ya Mehmet Ali Paşa'nın eline geçecek, ya da Rusya Hünkâr İskelesi Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti'ni himaye altına alacaktı.

  Abdülmecit, Mustafa Reşit Paşa'yı II. Mahmut za*manında kararlaştırılan Tanzimat Fermanı'nı hazırlamakla görevlendirdi. Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde Gülhane bahçesinde okundu. Bu yüzden "Tanzimat-ı Hayriye Fermanı'na, "Gülhane Hatt-ı Hümayunu" da denilmiştir.

  Tanzimat Fermanının İlan Sebepleri:

  1)-Avrupalı Devletlerin iç işlerimize karışmasına engel olmak.
  2)-Mısır ve Boğazlar konusunda Avrupalı Devletlerin desteğini kazanmak.
  3)-Devleti ve toplumu demokratik bir yapıya kavuşturma isteği

  Bu nedenlerden dolayı 3 Kasım 1839 da Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayunu) ilan edildi.

  NOT:
  Tanzimat Fermanının ilanıyla Osmanlı tarihinde yeni bir dönem açılmış(Tanzimat Devri) ve bu devir
  1876'ya kadar devam etmiştir.
 2. Acil

  Tanzimat Fermanı Ne Zaman Imzalandı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder