+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Ilk Türk Devletlerinin Egemenlik Anlayışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ilk Türk Devletlerinin Egemenlik Anlayışı
  ilk türk devletlerinin egemenlik anlayışı nasıldı 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ilk Türk Devletlerinin Egemenlik Anlayışı Hakkında

  Cumhuriyetten önce bilindiği gibi ülkede Meşrutiyete bağlı bir devlet düzeni vardıBuna göre güçler yasama,yürütme,yargı tek elde toplanıyorduHalkın kendisini idare edecek kişileri seçmede hiç bir yetkisi ve hakkı bulunmuyorduCumhuriyetle birlikte güçler ayrılığı ilkesi gereğince yasama yürütme ve yargının görevleri tanımlanmıştırBunun dışında cumhuriyetle halkın kendi kendisini idare etmesi istenerek egemenlik kayıtsız şartsız millete verilmiştir Cumhuriyetin ilk yıllarında her ne kadar çok partili hayata geçiş denemeleri olsada kurulan partilerin irtica faaliyetler göstermesi cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürücü faaliyetlerde bulunması bu faaliyetlerinde dış güçlerce destekleniyor olması nedeniyle rejim kendi varlığını koruma yoluna gitmiş ilgili partiler kapatılmıştırÇok partili hayata geçiş denemeleri her ne kadar başarısız olduysa da yeni kurulmuş bir rejim için bunları tabi karşılamak gerekirCumhuriyetle ve Laiklikle beraber dinin ve devletin görevi tanımlanmış bunların kesin olarak birbirinden ayrılması sağlanmıştırDiyanet işleri başkanlığının kurulması bu anlamda çelişkili bir karar olarak görülsede zamanın koşulalrını gözüne alınırsa farklı mezheplerden olan grupların çatışmasını önlemek kaygısı ve daha önemlisi Tekkelerin kapatılması ile doğan boşluğun doldurulabilmesi adına bu şarttı Mustafa Kemal, din eksenli bir devlet olan Osmanlının ( halifelik ve saltanat) kalıntılarını çöpe atarak yepyeni bir devlet kurmuş yeni deni devlette aklın,bilimin,pozitivizmin ilkeleri temel alınarak dogmatizm terk edilmiştir

+ Yorum Gönder