+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Salur Boyu Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Salur Boyu Hakkında Bilgi
  Salur Boyu Hakkında Bilgi


  Oğuzların Üçok koluna mensup bir Türk boyu.
  On üçüncü yüzyılda İran’ın Fars bölgesinde Salgurlular (Fars) Atabegliğini kurdular. Horasan ve Kirman’dan gelen diğer Türk boylarıyla, nüfuzlarını arttırdılar.
  Atabegliğin 1286 yılında Moğollar tarafından ortadan kaldırılmasından sonra, Salurlar, Salur Türkmenleri adıyla anılmaya başladılar. Bölgede kalanlar, Merv ve Serahs civarında hayatlarını devam ettirdiler. Batıya göç edenlerse, Anadolu’da kurulan Mengücükler, Eretnalılar ve Türkiye Selçukluları'nın hizmetine girdiler. Salurlulardan Kadı Burhâneddin, Eretnalıların zayıflamasından istifadeyle, Sivas ve Kayseri bölgesinde kendi adıyla anılan bir devlet kurdu (1381). Osmanlılar zamanında Salurlular, Sivas, Erzincan, Tokat, Amasya, Adana ve Trablusşam bölgesinde hayatiyetlerini devam ettirdilerse de, sonraları diğer Türkmen boyları arasına karıştılar. Bugün Anadolu’da, Salur adını taşıyan birçok yerleşim birimi bulunmaktadır.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Salurlar Uygurlarla komşu halde yaşamış olan bir türk boyudur ancak dünyada şimdiye kadar yaşamış olan Türk boylarından belki en bilinmeyeni Salurlardır ve bunların başlıca geçim kaynağı tarım idi.
+ Yorum Gönder