+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Kavimler Göçü Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kavimler Göçü Hakkında Bilgi
  Kavimler Göçü hakkında bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Kavimler Göçü

  Kavimler Göçü, 4. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında Orta Asya'dan Avrupa'ya yapılan göçlere verilen isimdir. 4 yy. ortalarında Hunlar Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden Don ve Volga nehirleri arasındaki bölgeye kaymışlardır. Orta Asya'daki Çin Devleti'nin egemenliğinden kurtulmak için MS 350 yıllarında batıya hareket eden Hun grubu, Volga-Don nehirleri arasında yaşayan Hunların daha batıya göçmelerine neden oldu.

 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Kavimler Göçünün sonuçları maddeler halinde

  (375)

  * Kuzey Hunları’nın Çin baskısından dolayı 375’te batıya göç etmesi ile olmuştur.


  Sonuçları:
  * Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır (395)
  * Ortaçağ başlamıştır (375)
  * Batı Roma yıkılmıştır (476)
  * Avrupa 100 yıl karışıklık içinde kalmıştır.
  * Avrupa Hun devleti kurulmuş (375) ve yıkılmıştır (469).
  * Feodalite (derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır.
  * Avrupa’nın bu günkü etnik yapısı ortaya çıkmıştır.
  * Hıristiyanlık ve Skolastik düşünce hızla yayılmıştır.
  * II.Göktürk (Kutluk) devletinin bıraktığı en önemli eser Orhun Yazıtları’dır.
+ Yorum Gönder