+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk Kültüründe Selamlaşma Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk Kültüründe Selamlaşma Hakkında Bilgi
  türk kültüründe selamlaşma hakkında bilgi kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Türk Kültüründe Selamlaşma İle İlgili Bilgi

  Toplumlar varoluş yolculuklarının binlerce yıllık sürecindetarihsel yaşantılar ve tecrübeler içerisindensüzülmüş bazı karakteristik ögeler taşırlar.
  Kültür,milletlerin tarih boyunca elde ettiği maddi ve manevi değerlerintümüdür. Kültürel değerler, nesilden nesile aktarılmaklabirlikte her canlı varlık gibi hareketli, değişkendirve diğer kültürlerle cağlar içinde ortaya çıkan birtakımcereyanlarla değişen dış dünyanın yeni cehresiyle etkileşimiçindedir. Bununla birlikte toplumlar kültürel olarakgenetik öğeler taşıyan bir yapıya sahiptir. Genel olarak İngilizler kuralcı ve soğuk, İtalyanlar kavgacı ve ateşli, Amerikalılar kişisel özgürlüklerine düşkün ve benmerkezci, Meksikalılar uykucu, Türkler konuksever, yardımsever ve merhametli olarak mizansenleştirilirler. Bunun böyle bilinmesinde toplumun kültür mirasından gelen bir toplumsal eğilim ve dünya görüşü yatmaktadır.

  Selamlaşma.jpg

  Türk Kültürünün temelinde insan, Allah ve ahiret inancı vardır. Sosyal yaşantıda bu miras bazen eğlence, alışveriş, bazen selamlaşma, komşuluk ve toplumsal iletişimde sürekli canlılık arz eder. Ulusların kültürel iletişimleri birbirinden farklı olmakla beraber bazen yanlış anlaşılmaya yol açacak kadar zıt da olabilir. Örneğin, Afrikalı bir kabile olan Mesailerde birinin yüzüne veya üstüne tükürmek bir sevgi belirtisi olarak kabul edilirken, başka kültürlerde hakaret kabul edilir. Veya Eskimolarda ilk karşılaşmada muhatabının kafasına ya da omzuna vurmak bir selamlaşma ve iyi niyet gösterisi olarak görülürken, bizde bir saldırı bicimi olarak algılanabilir. Fakat tüm iletişimsel farklılıklarına rağmen selamlaşma dünyada var olan ortak bir kavramdır. Burada önemli olan husus, bu kavramın içini dolduran dünya görüşünüzün zenginliği ve selamlaşma içeriğini destekleyen toplumsal kültür dokunuzun güçlülüğüdür.

  Selamlaşma geleneği temel mantık olarak İNSANI YÜCELTMEK VE ONA DEĞER VERMEK üzerine kuruludur. Davranış olarak selam, verenin karşısındaki insana karşı olan İYİNİYETLERİNİ anlatır, bana güvenebilirsin, sıcaklık, barış ve esenlik umabilirsin mesajı vermektir. Selamlaşma iletişimin, ilişki kurmanın ve duygu alışverişinin ilk başlangıç adımı sayılabilir.

  İslam inancında “Selam un aleyküm” ifadesiyle bicim alan selamlaşma “Allah’ın emniyet ve güvenliği sizinle olsun” manasındadır ve karşıdaki insan için hayır temennisini yüreğinde bulundurma ibadetidir. Evet, selamlaşma bir nevi ibadettir ve toplum içinde yayılması gerektiği Hz. Peygamber’in “Aranızda selamı yayınız ve verilen selamı alınız ” hadisiyle önemle vurgulanmıştır.

  Yoga gibi insan ruhunun kötülük ve stresten arındırılmasına dayalı Uzak Doğu kültürlerine ait sporlarda ilk adım selamlaşmadır.

  Modern dünyanın en kolay rafa kaldırdığı bu güzel insani davranış biçimi bugün metropol dediğimiz büyük şehirlerde bir gelişme ve kültür sorununa dönüşmüştür.

  Bireysel yaşam ve içsel yalnızlıkla dolu bu büyük kitle içerisinde selamlaşma yaklaşımının azlığı kişileri daha çok yalnızlığa, bencilliğe, hoşgörü yerine kuralcılığa, tavizsizliğe ve tahammülsüzlüğe itmektedir. Doğan Cüceloğlu’nun bir konferansında bahsettiği bir New York şehri manzarasındaki gibi başınıza bir kaza vs. gelip bir cadde üzerine boylu boyunca uzanıverdiğinizde, tek dostunuzun cebinizdeki cüzdanınız olduğu ve sizi yerden kaldırıp yardım edecek bir dost elle karşılaşamayacağınız korkusunu ve güvensizliğini aşılar dev kentler, selam verecek dost bir yüz ararsınız, soğuk ve kuralcı bakan ifadeler karşılar tebessümünüzü

  En ufak bir trafik hatanızda dev korna sesleri patlar kulaklarınızda, eller hemen havaya dikilmiş vaziyette ağızlar küfre hazır, selamın güzelliğinden ve gönül yumuşaklığından yoksunlaşmıştır insanlarımız

+ Yorum Gönder


türklerin selamlaşma geleneği