+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk Kültüründe Kurt Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk Kültüründe Kurt Hakkında Bilgi








  türk kültüründe kurt hakkında bilgi kısaca







 2. Dilan
  Devamlı Üye





  Türk Kültüründe Kurt Hakkında Genel Bilgi

  Günümüzde çok geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda yaşayan Türk boylarını kültürel olarak birbirine bağlayan çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Bu geniş coğrafyada bazıları farklı devletlerin idaresine bulunmuş olsa da birçoğu yüzyıllar boyu birbiriyle kültürel ilişkilerini bir dereceye kadar kaybetmiş olsa da onları birbirine yaklaştıran, birbirine bağlayan unsurlar bulunmaktadır. Özellikle mit, destan, masal, efsane vb. halk edebiyatı eserleri ve bu eserlerde yer alan bazı unsurlar bu konuda Türk boylarını birbirlerine yaklaştıran en dikkat çekici unsurlardır. Bu eserlerden Alpamış, Köroğlu, Dede Korkut Hikâyeleri, Edigey, Kozı Körpeş Bayan Sulu gibi bazıları halen birçok Türk boyu içerisinde çeşitli farklılıklarla yaşamaya devam etmektedir. Bunun yanında en eski metinlerden günümüze kadar bu araştırmacıların dikkatini çeken bazı motifler de eserler arasında bağlantıyı sağlamaktadır.

  kurt11.jpg

  Türk boylarının halk edebiyatlarında bu bağlantıyı sağlayan önemli motiflerden birisi de “kurt” motifidir. Gerek tarihi metinlerde gerekse günümüzde canlı bir şekilde varlığını devam ettiren Türk boylarının halk edebiyatında “kurt” çeşitli fonksiyonları üstlenmiştir. Mitik anlatmalarda, destanlarda, masallarsa, efsanelerde, halk inanışlarında “kurt” çeşitli fonksiyonlar üstlenmektedir. Kurt bu anlatmalarda bazı durumlarda soyun başlangıcı ata, bazı anlatmalarda Tanrı’nın gönderdiği bir elçi ve yardımcı, bazı anlatmalarda ve metinlerde özgürlüğün, gücün, yırtıcılığın sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Çuvaşların alplarla ilgili anlatmalarında da “kurt” bu özellikleriyle bazı anlatmalarda karşımıza çıkmaktadır. Tabi ki kısa bir yazıda bütün bunlara örnek vermek mümkün değildir. Burada Çuvaşların alp anlatmalarında yer alan “kurt” ile ilgili bilgiler ve bunların diğer Türk boylarında yer alan paralelleri örneklerle ortaya koyulmaya çalışılmıştır.





+ Yorum Gönder