+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk kültüründe rüya motifi hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk kültüründe rüya motifi hakkında bilgi
  türk kültüründe rüya motifi hakkında bilgi kısaca 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Türk kültüründe rüya motifi hakkında bilgi

  Türk kültüründe rüya motifi ile ilgili yaz
  ı  Türk kültüründe rüya motifinin izleri çok eskilere kadar gider. Çeşitli efsane ve destanlarda rüya motifine sık sık rastlanmaktadır. İslâm toplumunda da Farabî, İbn-i Haldun gibi âlimler rüyalar hakkında çeşitli görüşler ortaya koymuşlardır.

  Rüya motifi Türk halk edebiyatında sıkça karşımıza çıkan bir motiftir. Genellikle halk hikâyelerinde yer alan bu motif bazı âşıkların hayat hikâyeleri içinde de görülmektedir.

  Bu konuda Doğan Kaya;

  “Âşık edebiyatındaki rüya motifi kompleks bir yapıya sahiptir. Şöyle ki, rüyasında bir güzele âşık olmakla beraber, âşıklığın vecibelerini de yine rüyasında öğrenir. Böylece sade kişilikten san’atçı kişiliğe geçer. Bu söylediğimiz bilhassa, rüyasında bade içerek âşıklık istidadı kazanma hadisesine bağlı olarak gerçekleşir.”[1]
  açıklamasını yapmaktadır.

+ Yorum Gönder