+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Aydınlanma çağının nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Aydınlanma çağının nedenleri nelerdir
  kısaca aydınlanma çağının nedenleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Aydınlanma çağının nedenleri nelerdir

  KISACA AYDINLANMA ÇAĞI'NIN NEDENLERİ


  Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan tarihsel dönem, Aydınlanma felsefesinin 18. yüzyılda doğup benimsenmeye başladığı dönemdir
  . Batı toplumunda 17. ve 18. yüzyıllarda gelişen ve akılcı düşünceyi eski, geleneksel, değişmez kabul edilen varsayımlardan, önyargılardan ve ideolojilerden özgürleştirmeyi ve yeni bilgiye yönelik kabulü geliştirmeyi amaçlayan düşünsel gelişimi kapsayan dönemi tanımlar.

  Aydınlanma Çağı Nedenleri

  1-Reform ve Rönesans nedenleri aynı zaman da Aydınlanma Çağı nın nedenlerini oluşturur.
  2-Din temelli dayatmacı ve düşünceyi engelleyici kilise felsefesi artık sorgulanır olmuştur.
  3-Dine dayalı devlet yönetimlerinin başarısızlığı,ve kilisenin baskıcı despot tutumları
  4-Bilim ve teknolojideki gelişmelerle ,Kilisenin söylediklerinin birbirine uyuşmaması
  5-Fransız devrimi ile gelişen ,akılcı,gerçekci fikirlerin destek bulması ve düşünürlerin bu konuya sahip çıkmaları

  Özet olarak:Kilise ve buna bağlı devletler ile yönetimler,insanın düşünmesini engelleyen bilgilere ve ön yargıları sahip bir sisteme sahip idiler.Örnek olarak galileo nun ve çektikleri.Buna benzer bir çok bilim adamı ve düşünür yargılanmış ve infaz edilmiştir.
  Bilimsel gelişmeler ile ,Rönesans ve Reform hareketlerinin getirmiş olduğu yenilikçi düşünce akımı,Fransız ihtilali ve Coğrafi keşifler ile doruk noktasın ulaşmıştır.Artık eski doğmatik ve kalıplaşmış düşünceler rahatlık sorgulanır hale geldi.İşte bu dönem düşünürleri de bu rahat ortam da düşüncelerini din ve tanrı merkezli düşünce yerine,akıl ve düşünce merkezli fikirlere dönüştürdüler

+ Yorum Gönder