+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türklerin islamiyeti kabul etme nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türklerin islamiyeti kabul etme nedenleri nelerdir
  kısaca türklerin islamiyeti kabul etme nedenleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Türklerin islamiyeti kabul etme nedenleri nelerdir

  KISACA TÜRKLER'İN İSLAMİYETİ KABUL ETME NEDENLERİ


  Türkler İslâmiyet'i kılıç zoruyla değil, kendi rızalarıyla kabul etmişlerdir Şüphesiz bu dini seçmelerinin en önemli sebebi, eski Türk inancı ve anlayışı ile İslâmiyet arasında birçok benzerlik bulunmasıdır:

  1-Eski Türk dini, Gök-Tanrı inancı adıyla bilinmektedir Bu inanışa göre Türkler, İslâmiyet'teki gibi tek bir Allah'a inanıyor ve O'na Tanrı (Tengri) diyorlardı İslâmiyet'te Esmâ-i hüsnâ denilen Allah'ın sıfatlarından bazıları, eski Türk inancında da mevcuttu

  2-Ahiret ve ruhun ölmezliği, her iki inançta da mevcuttu Türkler cennet için uçmağ (uçmak), cehennem için tamu sözünü kullanmaktaydı

  3-İslâmiyet'te olduğu gibi Gök Tanrı inanışında da Tanrıya kurban sunuluyordu

  4-İslâmiyet'teki 'gaza ve cihât' ile Türklerin dünya üzerinde töreyi hâkim kılmak için yaptıkları savaşlar benzer mahiyettedir İslâm anlayışına göre savaş sonunda elde edilen ganimet helâldir

  5-İslâmiyet'in telkin ettiği ahlakî kurallar, Türk anlayışına da uygun düşmektedir

  Türkler tarih boyunca çeşitli dinlere girmişlerdi Ancak bu dinler halk arasında değil daha çok idareci kesimde kabul görmüştü. Buna rağmen İslâmiyet dışındaki dinlere girenler Türklüklerini koruyamamışlardır İslâm dini, millî yapıya uygun olduğu içindir ki Türkler kitleler hâlinde bu dini kabul etmişler ve Türklüklerini korumuşlardır

+ Yorum Gönder