+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Forumunda Özel Güvenlik Şirketleri için Faaliyet İzin Belgesi Alma Süreci Rehberi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Özel Güvenlik Şirketleri için Faaliyet İzin Belgesi Alma Süreci Rehberi
  Özel Güvenlik Şirketleri için Faaliyet İzin Belgesi Alma Süreci Rehberi

  Özel Güvenlik Şirketleri için Faaliyet İzin Belgesi Hakkında Genel Bilgi

  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Faaliyet izni ve sona erdirilmesi” başlıklı 10’uncu maddesi gereğince; “Şirketler üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için Bakanlıktan faaliyet izni alır. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir.”

  “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” almak için Bakanlığa yapılacak başvurularda aşağıdaki belgelerden 2’şer suret getirmeleri, ayrıca başvuru esnasında şirket kurucularından birisi veya şirket yöneticisinin bizzat olması gereklidir.


  1. Müracaat Dilekçesi,

  2. Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi,

  3. Hisse sahipleri ve yöneticilerin TC Kimlik Numaraları,
  (TC Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi de kabul edilir)

  4. İmza sirküleri veya beyannameleri ile güvenlik soruşturması ve onaylı arşiv araştırması formu,

  5. Şirketi temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

  6. Hisse sahipleri ve yöneticilerin adli sicil kayıtları,
  (Adalet Bakanlığı adli sicil projesi faaliyete geçinceye kadar)

  7. Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge veya aslı ile birlikte fotokopisi ,
  (Polis Enstitüsü mezunları ve muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz.)

  8. Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası,
  (Genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge)

  9. Özel güvenlik görevlerince kullanılacak olan kıyafete ilişkin kıyafet kataloğu.
 2. Acil

  Özel Güvenlik Şirketleri için Faaliyet İzin Belgesi Alma Süreci Rehberi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder