+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Forumunda Faaliyet İzin Belge Değişikliğinde İstenen Belgeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Faaliyet İzin Belge Değişikliğinde İstenen Belgeler
  Faaliyet İzin Belge Değişikliğinde İstenen Belgeler

  Faaliyet İzin Belge Değişikliği Hakkında Genel Bilgi


  KURUCU DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER:
  1-Kurucunun TC Kimlik Numarası,
  2-Adli sicil kaydı,
  3-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
  4-İmza sirküleri,
  5-Hisse devrinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinden bir suret,
  (Anonim şirketlerde de Ticaret Sicil Gazetesi istenir)
  6-Başvuru ile ilgili dilekçe.

  YÖNETİCİ DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER:
  1-Yöneticinin nüfus cüzdanı sureti,
  2-Adli sicil kaydı,
  3-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
  4-İmza beyannamesi,
  5-4 yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge,
  6-Özel güvenlik temel eğitim sertifikası,
  7-Yetki belgesi,
  (Yönetim kurulu karar defterinden yönetici olarak atandığına dair noter onaylı yönetim kurulu kararından bir suret)
  8-Başvuru ile ilgili dilekçe.


  ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İSTENEN BELGELER:
  1-Eğitim yapılacak tesisin adresi,
  2-Tapusu veya kira sözleşmesi,
  3-Binaya ilişkin yapı kullanma izni veya eğitim kurumu açılmasında fenni sakınca olmadığına ilişkin belediyeden alınan yazı,
  4-Yangın ve deprem sigortasından bir suret,
  5-Adres değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı,
  6-Başvuru ile ilgili dilekçe,
  7-Adres değişikliğinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinden bir suret.
  (Anonim şirketlerde de Ticaret Sicil Gazetesi istenir)

  YÖNETİCİ İSTİFASINDAN İSTENEN BELGELER:
  A)İstifa eden/görevden alınan yönetici tekrar görevine devam edecek ise;
  1-Yeni tarihli imza beyannamesi bu beyannamede açıkça şirket veya eğitim kurumunun ismi geçecek ek ve bu görevi tekrar kabul ettiğine dair yöneticinin imzası,
  2-Yetki belgesi,
  3-Başvuru ile ilgili dilekçe,
  B)Yeni yönetici atanacak ise yönetici değişikliğinde istenecek olan evraklar istenilmektedir.
  ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİNİN ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN BELGELER:
  1-Şube açılışı ile ilgili alınan yönetim kurulu kararı,
  2-Şubeye ait adres. Telefon var ise faks numarası,
  3-Şube yetkilisine ait kişisel bilgiler,
  (Ev ve cep telefon numarası ile nüfus cüzdanı sureti, yerleşim yeri belgesi/ikametgah, adli sicil kaydı)
  4-Açılan şubenin İçişleri Bakanlığı ve ilgili valiliğe bir dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.
 2. Acil

  Faaliyet İzin Belge Değişikliğinde İstenen Belgeler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder